Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mer effektiv dusjing på Madla

Denne sommeren var 30 prosent av rekruttene som ble tatt opp til førstegangstjeneste ved Sjøforsvarets rekruttskole på Madla kvinner.
Samtidig var mange av de gamle kasernene de skulle bo i tilpasset en annen tid, da det i hovedsak var unge menn som bodde i dem.

Tilpassing i eldre bygg
Dette er en utfordring som stiller krav til oss som forvalter forsvarssektorens bygninger. Andelen kvinner i Forsvaret er økende. Det er mange år siden vi begynte å ta høyde for dette i nybygg, men .i eldre bygg må vi å gjøre en del tilpassinger.

I Madlaleiren har vi derfor tatt grep og gjort tilpasninger for å møte behovet til de forskjellige rekruttene. Tre 60-tallsforlegninger på Madla har blitt tilpasset det moderne kasernelivet.

Mye tid til dusjing
Tidligere har mye av utdanningstiden, i en allerede presset åtte ukers rekruttperiode, gått med til å regulere tilgangen til dusjrom etter fysisk krevende tjeneste.

Hvert bygg hatt ett dusjrom med 15-20 dusjhoder som benyttes som herregarderober. Befal og kvinner har delt på to mindre garderober med totalt fire dusjhoder og fire toaletter.
Etter at endringene i kasernene ble gjennomført går dusjingen unna langt mer effektivt.

Endringer i sanitær og el-anlegg
Sanitæranleggsom garderober, toalett og dusjrom er bygget om for å dekke behovet for kvinnelige rekrutter. Samtidig er gamle, gulvmonterte toalett skiftet ut med nye vegghengte toalett for å gjøre renholdet enklere og bedre.

Også det elektriske anlegget på kasernene, slik at det er bedre tilpasset for dagens unge. Telefoner, PCer, hårfønere og andre ting vi i dag tar for gitt, stiller andre krav til det elektriske anlegget enn det gjorde på 60-tallet.

Image "dusjanlegg-madla1-web.jpg" without description


Skal ta imot mange rekrutter
Sjøforsvarets rekruttskole på Madla, KNM Harald Haarfagre, utdanner årlig mellom 3 500 og 4 000 rekrutter for videre tjeneste i Forsvaret. I år er minst tusen av disse kvinner.

 
 
Målsetting om 20 prosent kvinner
Stortinget har besluttet at kvinner med norsk statsborgerskap skal gjennomføre militær verneplikt. Det er en uttalt målsetting at kvinner skal utgjøre inntil 20 prosent av de som gjennomfører verneplikt.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.