Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Idrettsparken boliger på Rena

Vi ferdigstilte i august 2010 heltreboliger på Rena, med 20 leiligheter fordelt på 6 hus i 3 og 4 etasjer. Idrettsparken boliger er også tilpasset barnefamilier.

Prosjektet ble i 2011 belønnet med «Årets trebyggeri 2010», Innlandets trepris 2011 og Forsvarsbyggs arkitekturpris.

God hverdagsarkitektur
Idrettsparken boliger ble i juryens begrunnelse fremhevet på følgende måte:
Prosjektet viser god hverdagsarkitektur, gjør bruk av massivtre på en god måte og har bidratt til å utvikle tre som byggemateriale. Prosjektet har bidratt til kompetanseutvikling for de involverte aktører på en slik måte at det er lagt et grunnlag for å realisere flere lignende prosjekter i fremtiden. Det er tatt i bruk bygningsinformasjonsmodeller noe som har bidratt til rasjonelle prosesser i byggeprosessen fra tegning til bygging.

I vurderingen av 15 innsendte forslag la juryen vekt på følgende kriterier: Høy arkitektonisk kvalitet, passivhus/lavenergistandard, innovativ/og eller spennende trebruk, arealeffektivt og økonomisk byggeri, bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører, bidratt til leverandørutvikling.

Fremmer bruk av tre
Sammen med Innovasjon Norge og bransjeprogrammet Trefylket ønsket vi å bidra til økt bruk av tre i boligbygging i Hedmark i tråd med rikspolitiske og fylkespolitiske målsetninger. Intensjonen var å gjøre byggeformen mer attraktiv og konkurransedyktig gjennom blant annet økt ferdigstillelsesgrad av heltreelementene i fabrikk.

Det ble lagt vekt på rasjonelle byggemetoder og tilpasning av husene til serieproduksjon, gjennom bruk av prefabrikkerte heltreelementer. Det betyr at elementene ble ferdig produsert og tilpasset i fabrikken i stedet for tilpasning på byggeplassen. Prefabrikasjon ga effektiv montering av elementene på byggeplassen og bidro til å redusere mengden byggeavfall. Monteringstiden var 7 dager per bygg. Forsvarsbygg benyttet buildingSMART, og kollisjonstestet grensesnittene mellom fagområdene, ved hjelp av

bygningsinformasjonsmodeller. Dette ga et unikt utgangspunkt for presisjonen ved produksjon i fabrikk der elementene ble ferdig tilpasset med slisser etc. for tekniske føringer, og reduserte også byggefeil i prosjektet.

Bygging i telt
Bygningene ble oppført under store telt for å få tørre og stabile klimaforhold, positiv miljøeffekt for arbeidstakerne og bedre forhold for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dermed unngikk vi fuktskader under byggingen og bomiljøet blir bedre.

Boligene er utviklet med tanke på god energiøkonomi, fleksibilitet i planløsning samt bygningsmessig soliditet. Bruk av tre er et miljøvennlig og fornybart materiale, som har gitt bygningene et spennende estetisk uttrykk. I tillegg bidrar heltre til godt innemiljø gjennom sine pustende egenskaper. Gjennom prosjekteringen i 2009, la man til grunn at boligene skulle tilfredsstille TEK07. Boligene er gitt energimerking i klasse C. Hensyntatt termiske egenskaper i heltre, forventes det at boligene vil kunne ha et lavere energiforbruk enn de tekniske beregningene pt.  Restavfall i fabrikk ble benyttet i produksjon av treisolasjon og treavfall fra byggeplass gikk til forbrenning i biobrenselanlegg.

Senter Bygg Entreprenør AS, var den av tre entreprenører som ble valgt gjennom entrepriseformen konkurransepreget dialog. Arkitektene tilknyttet prosjektet var LPO arkitektur & design i forprosjektet, og Arkitektkontoret Birger Håheim AS i detaljprosjekteringen.

Foto: Byggeindustrien.no (prisutdeling)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.