Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kampflybase Ørland: Forlegninger for mannskap og befal

Forlegninger med over 500 nye sengeplasser ble oppført på basen ila 2017-2018. Satsningen på gode botilbud representerer et langt steg mot målsetningen om å skape bo- og arbeidslyst for de som jobber på stasjonen.

Oppføring av forlegninger for befal/vervede og vernepliktige mannskap er viktig med tanke på utviklingen av Ørland flystasjon og vil bidra til å dekke behovet for bosteder.

Forlegninger som bygges:

Mannskapsforlegning trinn 1
Entreprenør: Backe Nordvest AS.
Kontraktssum: 52,2 mill. inkl. mva.
180 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom.
Ferdigstilt sommeren 2017.

Mannskapsforlegning trinn 2
Entreprenør: Rædergård entreprenør AS.
Kontraktsum: 59,4 mill. inkl. mva.
180 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom.
Ferdigstilt sommeren 2018.

Befalsforlegning trinn 1
Entreprenør: Backe Nordvest AS.
Kontraktsum: 58,7 mill. inkl. mva.
50 kvarter.
Ferdigstilt høsten 2017.

Befalsforlegning trinn 2
Entreprenør: Hent AS.
Kontraktsum: kr 99,9 mill. inkl. mva.
72 kvarter.
Ferdigstilt høsten 2018.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.