Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kampflybase Ørland: Hovedinfrastruktur

Arbeidet med infrastruktur har bestått av flere deler og har vært fundamentet for byggingen av hovedbasen for F-35 kampfly. 

Fremføring av hovedinfrastruktur har omfattet nye rør for vann, avløp og overvann til F-35-området, nye fjernvarme- og fjernkjølerør fra ny energisentral. I tillegg er det lagt ny IKT-infrastruktur til F-35-området og nye adkomstveger med tilhørende gang- og sykkelveger fra eksisterende veger på flystasjonen. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.