Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kampflybase Ørland: Rullebaneforlengelse

Rullebanen er forlenget fra 2714 til 3000 meter nordover. 

Ørland flystasjon betjener både militær og sivil lufttrafikk. Derfor gjelder både militære og sivile regler og retningslinjer når det gjelder planlegging, teknisk utforming og kvalitet på basens flyoperative flater.

Lengden på hovedrullebanen skal tilfredsstille de nasjonale behovene vi har for å kunne benytte både F-16 og F-35, samtidig som basen må kunne tilfredsstille NATOs krav til banelengde for overvåkingsflyet AWACS. I tillegg skal rullebanen være rustet til å betjene større transportfly og tankfly. Den forlengede rullebanen ble ferdigstilt innen mottak av de første flyene, høsten 2017.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.