Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Entreprenør på støytiltak konkurs

Einar Brekstad AS som utfører støytiltak på Ørland i entreprise 9 har meldt oppbud.

Som en del av utbyggingen av Ørland flystasjon for nye F-35, utfører Forsvarsbygg støytiltak på rundt 800 boliger rundt flystasjonen.

Arbeidene er inndelt i opptil 12 entrepriser som er lyst ut som anbudskonkurranser. Einar Brekstad AS vant kontrakten for entreprise 9 og arbeidene startet opp i høst.

Entreprise 9 består av 69 boliger, hvorav 25 er ferdigstilte og 5 er under arbeid. De resterende 39 boligene er ikke påbegynt.

Forsvarsbygg vi nå gå gjennom arbeidene på de ferdigstilte boligene og undersøke om det foreligger noen mangler.

De boligene som er under arbeid skal ferdigstilles, etter planen av en annen entreprenør fra enten en annen entreprise i prosjektet eller gjennom rammeavtale.

Der hvor arbeidene ikke er påbegynt vil arbeidene bli utsatt inntil vi har en annen entreprenør på plass. 

Alle boligeiere som berøres i entreprise 9 vil få nærmere beskjed.

Har du spørsmål, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.