Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ørland flystasjon og kampflybasen

Forsvarsbygg startet i 2012 oppdraget med planlegging og utbygging av hovedbasen for Norges nye kampfly, F-35 - Ørland flystasjon.

Vedtaket om etablering av kampflybasen
I 2012 vedtok Stortinget at hovedbasen for Norges nye kampfly skulle etableres på Ørland flystasjon, med fremskutt base på Evenes med QRA (Quick Reaction Alert/hurtig reaksjonsvarsel) og beredskap for kontroll av luftrommene i nordområdene.

Tilrettelagt for nye kampfly
Forsvarsbygg har lagt til rette for at Forsvarets mottak nye kampfly, og for effektiv utdanning og trening på Ørland. Forsvarsbyggs oppdrag bestod i å planlegge og bygge, samt ta hånd om aktuelle eiendomserverv og støyisolerende tiltak i forbindelse med etablering av basene.

Utbyggingen av Ørland flystasjon
Den nye nasjonale kampflybasen er i hovedsak etablert på dagens arealer for Ørland flystasjon i Ørland kommune. Etablering av basen innebar en vesentlig utbygging av flystasjonen, med blant annet forlengelse av rullebanen.

Faser i kampflybaseprosjektet
Tidshorisonten for planlegging og bygging var innrettet slik at de første kampflyene kunne tas imot november 2017, men byggingen på flystasjone pågår fortsatt. De første årene i prosjektet fokuserte man på planleggings- og prosjekteringsoppgaver der planarbeidet i hovedsak omfattet gjennomgang og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjon, forberedende arbeid, utarbeidelse av helhetlig gjennomføringsplan og utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning. I 2015 gikk prosjektet inn i en byggefase, der oppføringen av nytt skvadronbygg for F-35 ble igangsatt som det første av flere større delprosjekt.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.