Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støymålinger og flygemønster 2023

Måleresultatene viser god overenstemmelse med beregninger, som samsvarer med resultater fra tidligere år. Det er variasjon for enkelthendelsene, men gjennomsnittet er relativt stabilt.

Fra september er alle avganger og landinger fra taksebanen og alle avganger vil gå med rett utflygning så lenge det vedvarer. Flytting av flyaktivitet til Yankee gir kun små endringer av målte lydnivå for NMT01 og NMT02. For NMT03 i målepunktet Breidablikkveien 17 viser resultatene god overenstemmelse for avganger mot nord, men høyere enn beregnet for avganger mot syd. Det er avganger mot nord som er dimensjonerende.

Total flyaktivitet med kampfly ligger for 2023 litt over 50% sammenlignet med beregningsgrunnlaget til støysonekartet. Fra systemet for traseregistrering vil det framover kunne se nærmere på variasjonen i avgangsprofiler og hente ut statistikk.

Rapporten finner du her: Støymålinger Ørland 2023.pdf

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.