Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støymålinger og flygetraseer på Ørland fra mars til september 2019

Støymålingene ligger fortsatt innenfor det tidligere beregninger har vist. Registreringene viser også at 86 % av avgangene har vært med sving mot vest.

I samsvar med reguleringsbestemmelsene skal Forsvaret og Forsvarsbygg følge opp med både støymålinger og registering av flytraseer. Formålet er å se om målingene samsvarer med beregningene, som er grunnlag for støykartet.

Nå foreligger det slike registeringer for en ny periode fra mars til september 2019. 

Tabellen nedenfor viser målt og beregnet maksimalt lydnivå i dB med standardavvik i parentes.

Målepunkt Avgang sydover   Avgang nordover
  Beregnet (dB) Målt (dB) Beregnet (dB) Målt (dB)
Kleivhaugen 89.6 – 91,3 90,8 (2,8) 86.9 – 90.9 87,9 (4,3)
Røyne 88.3 – 94,0 88,9 (3,4) 92.5 – 94.8 91 (4,3)
Grandveien 212 (april og mai) 100,2 – 119,6 109,1 (2,9) 100.3 – 104.8 97,3 (10,3)

86 prosent med sving mot vest

I støyberegningene ligger det til grunn at alle jagerfly skal svinge vestover etter avgang for å redusere støybelastningen for omgivelsene øst for rullebanen. Registreringene viser at det i år har vært 86 % av flyavganger med sving mot vest. Dette bekreftes også av Forsvaret.

- Vi loggfører hver enkelt flygning som vi gjør. Vår logg viser at vi har hatt totalt 651 avganger med F35 siden 1. januar 2019. Hittil i år har vi hatt 86 % avganger med sving mot vest, mens i perioden oktober - februar var dette på 65 %. Årsaken til flygning rett fram er flytrygging og er forårsaket av for eksempel redusert sikt og økt fugleaktivitet i nærområdet, sier sjef for Ørland flystasjon, Oberst Øivind Gunnerud.

Han legger til at det fremover fortsatt vil være en andel av flygninger som tas med klatring rett frem og denne andelen vil variere noe over året. – Det vil også bli en økt andel av mørkeflyging for at pilotene skal få trent på dette i perioden fremover, sier han. Dette kan påvirke andelen av avganger hvor en flyr rett frem.

Stabilt bilde

- Støykartet er laget på grunnlag av beregninger. Det er godt å se at det også i denne tredje perioden fortsatt registreres at målingene stemmer godt overens med beregningene i støykartet, til tross for at enkelte avganger går rett frem, sier prosjektdirektør i Forsvarsbygg Olaf Dobloug. 

- Det er positivt å se at målingene fortsatt viser det samme stabile bildet og godt samsvar med beregningene. Det er dessuten flott å få bekreftet at flystasjonen har loggføringer av flygemønsteret, sier rådmann i Ørland kommune, Arnfinn Brasø.

 

Olaf Dobloug
Prosjektdirektør Forsvarsbygg kampflybase

Øivind Gunnerud
Stasjonssjef Ørland flystasjon

Arnfinn Brasø
Rådmann Ørland kommune

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.