Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

10 prosent av vedlikeholdsbudsjettet går til kaserner

Kaserner er hjemmet til soldatene våre mens de er i førstegangstjeneste. Kasernene er bygd for hard bruk og tøff belastning, men som alle andre bygninger trenger også disse vedlikehold og fornyelse. 

Standarden på forsvarssektorens kaserner skal være nøktern, men alltid oppfylle gjeldende lover og forskrifter. I dag er det stor variasjon i standarden på forsvarssektorens kaserner. Enkelte steder er kaserne flunkende nye og tilpasset dagens krav til funksjonalitet, mens de andre steder er bygd på 1950-tallet.

Jobber systematisk med vedlikehold
I stort tilstandsregistrerer Forsvarsbygg 20 prosent av eiendomsporteføljen hvert år. Dette betyr at kaserner og annen eiendomsmasse blir tilstandsregistrert hvert femte år. I en tilstandsregistrering går man gjennom bygningen og sjekker tilstanden på alle bygningsdeler og tekniske anlegg.

På bakgrunn av tilstandsregistrereringene og Forsvarets behov, utarbeider Forsvarsbygg treårige vedlikeholdsplaner, som oppdateres årlig. Forsvaret kan komme med innspill til kommende års planer. Hvert år går cirka 10 prosent av Forsvarsbyggs vedlikeholdsbudsjettet til kaserner.

Investeringer påvirkes av langtidsplanen for Forsvaret
Langtidsplanen for Forsvaret beskriver forsvarssektorens prioriteringer for kommende langtidsperiode, og besluttes av Stortinget. I langtidsplanen står det blant annet hvilke leirer det skal satses på og investeres i, og hvilke leirer som skal fases ut. Bestemmelsene i langtidsplanen legger på den måten også føringer for hvilke kaserner Forsvarsbygg skal utbedre eller investere i.

En utfordring kan være at en leir som i en tidligere langtidsplan har vært besluttet nedlagt, i gjeldende langtidsperiode skal satses på igjen. Da vil tilstanden på eiendomsmassen, inkludert kasernene, bære preg av ikke å ha blitt prioritert på en stund. I slike tilfeller vil det være nødvendig med totalrehabilitering eller investeringer i nye kaserner.   

Gjør årlige prioriteringer
Forsvarsbygg fremmer hvert år en prioritert fornyelsesplan som innspill til investeringsplanen for eiendom, bygg og anlegg (EBA) i forsvarssektoren. Forsvarsdepartementet beslutter hvilke prioriteringer som blir gjeldende, basert på gjeldende langtidsplan. Investeringer i kaserner ses her opp mot annen og noen ganger høyere prioritert aktivitet i Forsvaret. Eksempler på dette kan være EBA-behov knyttet til kjøp av nye kampfly eller ubåter. 

 Definisjoner

  • Vedlikehold: Ta vare på det som er, fikse. Eksempler kan være å male vegg, skifte knust glass i ett vindu eller bytte brannvarslingsanlegg.
  • Komponentutskiftning: Større endringer, som krever mindre investeringer. Eksempler kan være bytte av tak eller flere vinduer, sette inn branndører eller skifte et ventilasjonsanlegg der levetiden har gått ut.
  • Investering: Endringer av stort omfang. Eksempler kan være større oppgraderinger av eksisterende bygg slik at de får ny og bedret funksjonalitet, samt oppfyller nye forskrifter. Oppføring av nybygg hører også til under investering. 

 

Nøkkeltall

Årlig antall millioner til vedlikehold av kaserner: 34
Antall kaserner: 199
Antall kvadratmeter: 297 000

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.