Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informasjon om matchmaking

Vi anbefaler at leverandører som ikke dekker alle kompetanseområdene vi etterspør, om å søke sammen med andre kompetansepartnere. Vi har laget et skjema for leverandører som søker kompetansepartnere. Dette finner du her. 

Søkere som ønsker å bli med i konkurransen om innovasjonspartnerskapet
bør ha kompetanse på fagområdene som fremkommer av behovsbeskrivelsen. 

For leverandører som ikke dekker alle kompetanseområdene, anbefaler vi
etablering av en søkergruppe/konsortium for å kunne levere et helhetlig
forslag til konkurransen.

Vi har laget et skjema for leverandører som søker kompetansepartnere. Dette finner du over her.

Fristen for å fylle ut skjemaet er to uker etter dialogkonferansen. Alle som har fylt ut skjema innen fristen, vil samtidig motta en oversikt over de som søker kompetansepartnere.

Forsvarsbygg har ingen rolle i etableringen av søkergrupper/konsortium ut over det å gjøre skjema for matchmaking tilgjengelig, og det er selvfølgelig fritt frem for å etablere søkergrupper/konsortium på eget initiativ uten å benytte skjema for matchmaking.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.