Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom innovasjonspartnerskap inviterer vi markedet til å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly.

Les mer om prosjektet i notatet for dialogkonferansen 1. juni 2022 her.

Download conference document June 1 2022 english version.

Våre eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet, både i fredstid og i krise og krig.

Endringer i trusselbildet, samt økt alliert trening og øvelser i Norge, skaper behov for at Forsvarsbygg er i stand til å etablere og dekomponere bygg og anlegg med varierende funksjoner raskt og effektivt pa nye plasser. Økt kriseberedskap stiller krav til fleksibilitet i bygningsmassen for a møte oppdukkende behov.

Innovasjonspartnerskap
Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra
før. Pengene er en del av en større satsing som skal løse store samfunnsutfordringer.

Tilskudd fra Innovasjon Norge
Vi har fått innvilget et tilskudd pa inntil 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å innga ett eller flere innovasjonspartnerskap med leverandører der målsettingen er å utvikle fleksbile, mobile og bærekraftige bygg. 

Ny dialogkonferanse onsdag 1. juni 2022
Over 70 innovatører fulgte den første digitale dialogkonferansen vår i februar 2021 om å utvikle fleksible og mobile bygg for å bidra til et godt totalforsvar i Norge. Dialogkonferansen og en-til-en-møtene gav oss verdifull informasjon om hva som finnes i markedet i dag, og om hvilke utfordringer som vi står overfor.

Nå har vi videreutviklet prosjektet og inviterer herved markedet til en ny digital dialogkonferanse onsdag 1 juni. Målsettingen er a utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg i forbindelse med deployering med F-35 kampfly til andre baser med manglende infrastruktur.

Vi gjennomfører prosjektet gjennom et innovasjonspartnerskap. Prosjektet er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.