Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Status og fremdriftsplan

Sommeren 2020 satte vi i gang prosessen med å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret. Prosjektet har en tidsramme på ca. tre år.   

Prosjektoppstart (utført)
Etablering av prosjektgruppe med representanter fra innkjøp og behovseier(e).

Kartlegge behov (utført)
Vurdere om behovet er godt nok kartlagt som det er eller om det bør gjøres en mer omfattende behovskartlegging

Dialog med markedet (utført 2022)
Gjennom markedsdialogen før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsker vi å avdekke om leverandørene forstår behovet, om de er interessert, og om det finnes leverandører som mener de kan utvikle en løsning gjennom innovasjonspartnerskapet. Man ønsker også å kartlegge om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger i markedet. Løsninger som allerede finnes i markedet kan ikke omfattes av innovasjonspartnerskapet ettersom prosedyren stiller krav til innovasjon.

Gevinstpotensial og spissing av behovet (utført 2022)
Med utgangspunkt i hva markedet gir oss gjennom dialog vil vi kartlegge hvilke gevinstpotensial som foreligger ved de ulike mulighetene/løsningene vi blir presentert.

Ny dialog med markedet (utført 2022)
Prosjektet er videreutviklet prosjektet og inviterer markedet til en ny digital
dialogkonferanse onsdag 1 juni med påfølgende en-til-en-møter.

Lage konkurransegrunnlag (utført 2022)
Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen.

Prekvalifisering av leverandører eller konsortier (utført 2022)
I et innovasjonspartnerskap må leverandørene som skal levere forslag gjennom en kvalifiseringsrunde.

Vurdere innsendte forslag (utført 2023)
Kvalifiserte leverandører (oppdragsgiver kan begrense dette antallet) får levere løsningsforslag. På dette punktet likner innovasjonspartnerskap på prosedyren for konkurranse med forhandlinger.

Inngåelse av innovasjonspartnerskap (utført 2023)
Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre.

Konseptutvikling og test (våren 2024)
Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling og testing. 

Kjøpsopsjon
Etter at løsningen er testet har oppdragsgiver en opsjon p kjøp dersom man er fornøyd med resultatene og løsningen er anskaffelsesklar.

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.