Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tilpasning av bygg for allmenn verneplikt

Høsten 2014 vedtok Stortinget at verneplikten skulle bli kjønnsnøytral. Dette krever at mange eldre militære forlegninger, kaserner og idrettsanlegg rundt om i landet må tilpasses dagens allmenne verneplikt der at begge kjønn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår. Til dette arbeidet gir Forsvarsdepartementet 10 millioner kroner i øremerkede midler hvert år fra og med 2017 frem til og med 2020. Her er en oversikt over pågående og historiske prosjekter der vi har tilpasset bygg for begge kjønn.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.