Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bergenhus festning

Bergenhus er en av de eldste bevarte festningene i Norge. Festningen representerer som helhet et av landets mest betydningsfulle kulturmiljøer med stående bygninger og anlegg fra middelalderen og inn i vårt århundre. Flere bygninger, som Håkonshallen og Rosenkrantztårnet, representerer kulturminner av internasjonal verdi. Festningsområdet har en sentral posisjon i landets historie som militært, administrativt og politisk sentrum gjennom flere hundre år. Bergenhus festning er ved siden av Akershus festning det mest betydningsfulle festningsanlegg i landet når det gjelder historisk dybde med bevarte bygninger og anlegg fra mange perioder. Festningen er et av Norges fremste eksempler på en 300 års europeisk fortifikasjonskunst.

Forvaltningen av festningen er delt mellom Statsbygg og Forsvarsbygg. Statsbygg forvalter Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Stallbygningen, nedre del av Portkastellet og Jørgen Hanssons ringmur. Forsvarsbygg forvalter utearealene og den øvrige bygningsmassen. Bymuseet i Bergen har ansvaret for den museale formidlingen og omvisertjenesten, knyttet til nasjonalmonumentene Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon drifter Forsvarsmuseet, og har ansvaret for formidling av Forsvarets historie på festningen.

Bergenhus festning er et nasjonalt kulturminne med representasjonslokaler som benyttes av stat, fylke og kommune. I denne sammenhengen står Håkonshallen og Rosenkrantztårnet i en særstilling, der middelalderbygningen Håkonshallen fungerer som «Bergens storstue». I tillegg er Bergenhus festning etablert som Bergens og en av Norges største utendørs konsertarenaer. I løpet av året arrangeres det en rekke kulturaktiviteter inne på festningsområdet, alt fra store konserter på Koengen, Festningsdagene, utstillinger, opera, til mindre konserter og teaterforestillinger inne på selve festningen.

Festningen er svært godt besøkt av norske og utenlandske turister og området benyttes flittig av byens befolkning som rekreasjonsområde.