Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kulturmiljøet

Bergenhus festning som helhetlig miljø har flere viktige elementer: Stående bygninger fra middelalderen og fremover, ruiner, festningsmurer og park- og hageanlegg. Flere bygg, som Håkonshallen og Rosenkrantztårnet, representerer kulturminner av internasjonal verdi. Bygninger og anlegg på Bergenhus spenner over et tidsrom fra høymiddelalder og frem til 1900-tallet og området er rikt på historiske spor i form av ruiner og rester etter den tidligste kongsgården, den store Kristkirken og 1500-tallets murverk. Til tross for de demoleringene som festningsverkene er tilført, fremstår de som et av landets fremste eksempler på en 300-årig fortifikasjonstradisjon. Det er i grunntrekkene et bastionært anlegg som i utgangspunktet var til beskyttelse for lensherrens residens. I sin videre utvikling fikk det et særlig preg av å være havneby-befestning og det sentrale militære støttepunkt i Vest-Norge. Festningen er en del av en godt bevart middelalderstruktur som strekker seg fra Vågsbotn til Bergenhus og som utgjorde kjerneområdet i middelalderbyen Bergen. Kulturmiljøet på Bergenhus kan inndeles i tre hovedområder: Holmen med indre festningsområde, Koengen og Sverresborg.