Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Katalogen inneholder opplysninger om alle inventarer og fortifikasjoner som tilhører etablissementet De verdalske befestninger i dag. De militærhistoriske landskapsarealene har også fått egne oppslag her, og i dem finner man også inventarenes atkomster omtalt og vist.

Hvert katalogoppslag rommer en tekstdel med nøkkelopplysninger, kort historikk og kortfattet beskrivelse, samt kartfesting, tegninger og fotografier.

Grunnlaget for å kunne beskrive de bygnings- og anleggsmessige forandringer baserer seg på opplysninger fra medlemmer i Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger, komparasjon mellom dagens situasjon og historiske tegninger, en liste med opplysninger om nyere tiltak og restaureringsarbeider utarbeidet av Kjell Minsås, samt i noen grad tilgjengelige kilder ellers – jf. opplysninger gitt under litteratur og kilder. Det er dog bare de viktigste endringene som blir gjengitt. De skriftlige kildenes opplysninger er blitt sammenholdt med egne observasjoner. Så vidt det har vært mulig, er originalt tegningsmateriale blitt benyttet, kombinert med nye fotografier.

Bygninger og andre anlegg som ikke lenger tilhører etablissementet, er i noen grad omtalt og vist i Historikk.

Kulturmiljøet er kort omtalt i Natur- og kulturmiljøet.

Føringer for vedlikehold og restaurering er omtalt i Vedlikehold og restaurering.

Selve katalogene ligger her.