Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tekniske anvisninger og konsulentbistand

NFVs seksjon kulturminne har oversikt over direktiver, retningslinjer, informasjonsblader etc. om antikvarisk vedlikehold. I tillegg kan seksjonen formidle opplysninger om etater, firmaer, produkter med videre. Generelt skal seksjonen konsulteres forut for igangsettelse av vedlikeholds- og restaureringsarbeider.

For mange arbeider vil det være behov for særskilt konsulenthjelp utover hva generelle anvisninger kan gi. NFVs seksjon kulturminne vil bistå i valg av kompetente rådgiverfirma med erfaring i bygningsvern og restaureringsspørsmål.