Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske kart

I Riksarkivets kartsamling finnes flere hundre kart og tegninger over Fredrikstad festning fra 1600-tallet og framover. Noen fremstiller festningen slik den faktisk var på et gitt tidspunkt, mens andre dokumenterer planer og forslag til forandringer som aldri ble realisert. Kartene vi har gjengitt i verneplanen er bare et lite utvalg av dette materialet, og spesilt interesserte henvises derfor til Riksarkivets kartsamling.

Image "chapter-4-63-1.jpg" without description

Kart over Fredrikstad fra 1692. NRA KBK 39

Image "chapter-4-63-2.jpg" without description

Inspektør Wilsters forslag fra 1704 til forbedring av Fredikstad med bl.a. en kontregarde utenfor Prins Christians bastion. NRA KBK XVIII 13

Image "chapter-4-64-1.jpg" without description

Plan over Fredrikstad fra ca.1690, tegnet av Cicignon, von der Pfordten og AC Storm NRA GKK 123

Image "chapter-4-65-1.jpg" without description

Forslag til utvidelse av festningen med lynetter i nord og sør, tegnet av oberst Gjedde i 1726 NRA GKK 131

Image "chapter-4-66-1.jpg" without description

Forslag til utvidelse av festningen på Nygårdsiden. Tegnet av generalmajor Hans Jacob Scheel i 1732. NRA KBK XVIII 17c

Image "chapter-4-66-2.jpg" without description

Grunnriss fra 1740 med forslag til «Een forandring imellem Cicignons og den nye Eperons-wercker». NRA GKK 140

Image "chapter-4-67-1.jpg" without description

Den såkalte Rømling-Scheelske plan, modifisert av S.C. Gjedde (avslutningen ved Gyldenløves og Printz Georg Bastioner er forandret) og approbert i 1742.

Image "chapter-4-68-1.jpg" without description

Byplan (1750-1849) over Fredrikstad festning med Kongsten fort. Tegnet av F. Ramm. NRA Ff 6

Image "chapter-4-69-1.jpg" without description

Gjeddes forslag til en forandring i den approberte plan av 1742 med en utvidelse mot nordøst (approbert mai 1743). NRA GKK 157

Image "chapter-4-70-1.jpg" without description

Kart som viser et forslag til utvidelse av Cicigons batteri og festningens nordre kontreskarpeområde, tegnet av Otto Friedrich Scheel i 1779. NRA KBK XVIII 124

Image "chapter-4-70-2.jpg" without description

DK 27 Geelkercks oppmålingstegning fra 1653 med befestning, gateplan og en markering av «affbrendt» bydel.

Image "chapter-4-71-1.jpg" without description

Ingeniørmajor J.C.W de Feignets forslag fra 1744 til befestning av Fredrikstad. NRA KBK XVIII 11b