Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trebygninger og tredetaljer på murbygninger

Konstruksjoner

Enkelte av de militære bygninger i Fredrikstad er oppført i tosidig panelt bindingsverk, slik at disse i praksis fremstår som trebygninger. I tillegg inngår tre som materiale også i murbygningene, ikke minst i utvendige detaljer som vinduer og dører.

Materialer og teknikker

Vi kan anta at man i Fredrikstad som ved andre militære etablissementer stilte krav om vinterhugget og vellagret virke. Videre var det dengang husene ble bygget selvsagt at man sorterte ut virket etter hvor det skulle brukes, slik at det beste virket ble brukt på de mest utsatte detaljer, f.eks. bunnkarm og nedre ramme på vinduer. Til slike deler brukte man gjerne malment, speilskåret furuvirke, som ofte fikk ligge lenge på lager for at malmen skulle herde. I den andre enden av skalaen ble det dårligste virket nyttet til innvendig rupanel som allikevel skulle tapetseres, som stubbegulv mot kjeller, til mindre værutsatte vegger på uthus, m.v. Furu og gran har nok vært det vanligste virket.

Som innvendig overflatebehandling ble limfarve hyppig brukt både på mur og tre, men i trebygninger gikk man etterhvert over til linoljemaling fordi dette var mindre vedlikeholdskrevende i det lange løp. Tregulv ble ofte innsatt med «kogende» linolje el. gulvolje, når de ikke ble malt eller etterhvert belagt med linoleum.