Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planer i Fredrikstad festnings nærområder

Reguleringsplan for områdene utenfor Gamlebyen

Gamlebyen i Fredrikstad er regulert som spesialområde med formål bevaring, en regulering som forventes å ligge fast. Fredrikstad kommune arbeider imidlertid med en ny reguleringsplan for områdene utenfor Gamlebyen, som omfatter store deler av Brakkesletta og bymarkene. Nasjonale festningsverk holdes løpende orientert om dette arbeidet. Ny bruk av dette området kan medføre et økt press på festningsbyen som turistmål, og derved økt trafikk. Den største utfordringen blir å sikre nødvendige avlastningsarealer for trafikk, parkering og turistmottak.

Image "chapter-3-35-1.jpg" without description

Fra Parolesalen mot hjørnestuen ligger rommene «en filade». Foto: Jiri Havran.