Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning

Forsvarsbygg

Fredriksten kommandantskap ble nedlagt i 2002. Forsvarsbygg står på vegne av Forsvarsdepartementet for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling m.v. av etablissementet. Forsvarsbygg skal ivareta kontakt med lokalsamfunnet, utleie av arealer og lokaler, samt drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold er i stor grad basert på kjøp av tjenester.

Kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er FDs kontrollorgan og tjenesteleverandør innen EBA i Forsvaret. Tjenesten baseres på FDs vedtekter for Forsvarsbygg, hvor bl.a. ansvaret for kulturminner er anført som en av hovedoppgavene. Ved arbeider på den antikvariske bygningsmassen fungerer faggruppe kulturminne som rådgivende instans og som bindeledd mot antikvariske myndigheter.

Image "chapter-2-21-1.jpg" without description

Kart fra 1907 viser forsvarets eiendom på dettet tidspunkt. Grensene er stort sett sammenfallende med dagens eiendomsgrenser. RA tegningsarkiv 94-1728.

Bruks- og samarbeidsavtaler, sivilt bruk, turisme

Forsvarsbygg har inngått en del avtaler vedrørende bruk av festningens arealer:

0001

Gamle Kommandantbolig

Halden historiske Samlinger

Museum

0002

Logementsbygningen

Vertshuset «Curtisen»

Restaurant

0003

Øvre Magasin

Halden historiske Samlinger

Museum

0005

Østre Kurtine

Halden historiske Samlinger

Museum

0007

Dronningens Kruttårn

Fredriksten festnings Venner

Selskaps/møtelokale

0008

Vestre Kurtine

Halden historiske Samlinger

Museum

0020

Ravelinbygningen

Halden Turist

Turistinformasjon

0021

Vakt. og arrestbygning

Halden Turist

Hvilerom/toaletter

0031

Ekserserhuset

Div. idrettslag

Gymnastikksal

0034

Nye Kommandantbolig

Vertshuset «Curtisen» Fredrikstens festnings Venner Østfold Fylkes Tusenårssted Kongshallene

Selskapslokaler Kontorer Kontorer Kontor/lager

0037

Materialgården

Forsvarsbygg/NFF

Kontor/verksted

0046

Sanitærrom campingplass

Fredriksten Camping

Kjøkken/rengjøring

1054

Kongens bastion

Kongshallene AS

Restaurant- og selskapslokaler

1063

Overberget fort

Fredriksten Artilleri Compagnie

Foreningslokaler

Ovennevnte avtaler vil til enhver tid bli vurdert med hensyn til både bygningenes egenart og anleggets kvaliteter.

Image "chapter-2-22-1.jpg" without description

Postkort tatt rett før 1905 viser festningen sett fra Christianopel. Murverket fra Overkongens ned mot Prins Georgs halvbastion kommer tydelig frem på fotografiet. Idag er mye av murverket skjult bak trær og annen vegetasjon. Privat eie.