Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventarkart, Overberget og Stortårnet

 

Image "chapter-10-532-1.jpg" without description

Byggeår for eksisterende inventarer, Stortårnet og Overberget

1672–1701

markert med oransje

010101-1062

Overberget, tårnbatteriet

1686

010101-1063

Stortårnet, tårnbatteriet

1682

010101-1109

Stortårnets gårdsrom

1682

010101-1112

Overbergets krutthus

1696

010101-1113

Overbergets østre tenalje

1686

010101-1116

Overbergets gårdsrom

1697

1702–1764

markert med rødt

010101-1110

Stortårnets kontreeskarpe og glaci

etter 1703

010101-1111

Overbergets losjementsbygning

1721

1765–1825

markert med rosa

010101-1114

Overbergets sydøstre tenalje

ca. 1773

010101-1115

Overbergets søndre tenalje

ca. 1770

1826–1925

markert med lilla

010101-0037

Materialgården

1833

1906–2006

markert med blått

010101-0061

Administrasjonsbygget

1990

010101-0062

Nye kaserne

1939

010101-0064

Garasje og lager

1946

010101-0065

Garasje og lager

1946

010101-0066

Søppelbod

1990

Image "chapter-10-534-1.jpg" without description

Vernekategorier, Stortårnet og Overberget

Bygninger i verneklasse 1

markert med rødt

0037

Materialgården

0062

Nye kaserne

0063

Stortårnets tårnbatteri.

1111

Overbergets losjementsbygning

Bygninger i verneklasse 2

markert med oransje

0046

Sanitærbygg campingplass

0064

Garasje og lager

0065

Garasje og lager

Anlegg i verneklasse 1

markert med rosa

1062

Overberget, tårnbatteriet

1063

Stortårnet, tårnbatteriet

1109

Stortårnets gårdsrom

1110

Stortårnets kontreeskarpe og glaci

1112

Overbergets krutthus

1113

Overbergets østre tenalje

1115

Overbergets søndre tenalje

1116

Overbergets gårdsrom

Militærhistorisk landskap

markert med lysegrønt

1114

Overbergets sydøstre tenalje

Image "chapter-10-536-1.jpg" without description