Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Arealer

Etablissementet Fredriksvern verft omfattet ved etableringen det sentrale verftsområdet (arealet avgrenset av vollene), garnisonsområdet utenfor og holmene utenfor Stavern, herunder herunder Karlsøy, idag kjent som Citadelløya. Av forskjellige årsaker er enkelte eiendommer senere blitt tilkjøpt, men tidlig på 1900-tallet ble endel områder frasolgt. Bl.a. ble Risøya, daværende g.nr. 1 b.nr. 14, overdradd til Fredriksvern kommune i 1910. Etablissementet 070901 Fredriksvern består idag av følgende arealer (gårds- og bruksnumre samt arealtall er innhentet fra Nasjonale Festningsverk):

  • Fredriksvern, 5002/1 442 245 m2
  • Fredriksvern, 5002/2 2 334 m2
  • Fredriksvern, 5002/3 1 507 m2
  • Grunn Minnehallen 5002/4/1 inngår i 5002/1
  • Brannstasjonstomta, 5002/6 1 229 m2
  • Kakenhallen, 5002/7 27205 m2
  • Stavernsøya, 5003/1 327 125 m2
  • Torkildsøy og Fiskeskjæret, 5003/3 32 750 m2
  • Rakkeholmene umatrikulert 19 800 m2
  • Trefotholmene 3 800 m2

I tillegg er flere andre etablissementer administrativt underlagt Fredriksvern. Her skal bare nevnes 070903 Signalhøyden, som er det eneste etablissementet utenom 070901 Fredriksvern som inngår i verneplanen.

Vi ser altså at Stavernsøya (og Citadelløya) fortsatt er Forsvarets eiendom, men bebyggelsen forvaltes idag av Statsbygg. Siden området historisk er en enhet, omfatter verneplanen etter avtale med Statsbygg også de bygninger og anlegg som Statsbygg forvalter. Arealene inngår i avgrensningen av detnasjonale festningsverket Fredriksvern. Avgrensningen til Fredriksvern fremgår av kartene.

Image "chapter-2-21-1.jpg" without description

VERFTETS UTSTREKNING. I forgrunnen ser vi Citadellet som i 1758 ble en del av verftets befestning. Bukten innenfor Citadellet er verftets opplagshavn. Inne på land ser vi selve verftet og blokkhuset på Kirkeberget – en del av verftets ytre fortifikasjonslinje. Foto: Kjetil Rolseth.

Bygninger og anlegg

Totalt omfatter verneplanen 45 katalognumre, herav 28 bygninger. Inkludert i dette tallet er oppslag for bygninger på øyene, Sjømennenes minnehall og de to blokkhusene. Utvalget av verneverdige bygninger er det samme som i LVP. Totalt brutto gulvareal for vernede bygninger er 12.584 m2.

Se forøvrig verneplanens katalogdelfor oversikt og beskrivelse av bygninger og anlegg, samt kartet inventar- og eiendomskart vedrørende kartfesting av arealer, bygninger og anlegg.