Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske fotografier

Image "chapter-4-75-1.jpg" without description

ETTER BRANNEN. Bildet er antagelig tatt ikke lenge etter brannen i brakkekvartalet i 1883. Postkort i privat eie.

  

Image "chapter-4-76-1.jpg" without description

TIDLIG FOTOGRAFI. Bildet skal være tatt i 1860 (jfr. Schiøtz 1919: 144). En litografert versjon av motivet (i RAks arkiv) forteller at forlegget (dvs. fotografiet som gjengis her) er tatt av kaptein i armeen, J.A.F. Gran. Vi ser at tårnet på Citadelløya ennå har tak, men kan ikke avgjøre om kobberplatene er fjernet. Videre ser vi Mariner barakken fra 1757 til venstre for tårnet. I høyre bildekant, nær sjøen, ser vi klokkestøpulen (1053) i sin daværende utforming. RAks arkiv

Image "chapter-4-77-1.jpg" without description

DANSK BYGGESKIKK. Utblikk over leiren, antagelig tatt omkring århundreskiftet. Vi legger bl.a. merke til at møner og grader på bygninger med valmtak alle er sjelnet, dvs. at mønesteinene er lagt i kalkmørtel. Merkelig nok later dette ikke til å være tilfellet på neste bilde, tatt før 1883. Teknikken med sjelning kommer fra Danmark, og har nok spredd seg også til sivil bebyggelse i Stavern-distriktet. RAks

Image "chapter-4-79-1.jpg" without description

FØR 1883. Fredriksvern med barakkeanlegget i forgrunnen; den store steinbygningen ble ødelagt ved brannen i 1883. Riksantikvarens arkiv