Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Baggethun, Rolf: Horten. Ferjestedet som ble marinestasjon og by. Horten 1960

Beck, Joh.: Fra Horten og Verftets historie. Horten 1898

Beck, Joh.: Horten. Kort omrids av stedets historie. Kristiania 1909

Broch, Th.: Lærebog i Bygningskunsten. Nærmest bestemt for den Militaire Høiskoles Elever. Chra. 1848

Bugge, Anders: Empirens Militæranlæg. Fortidsminneforeningens Aarsberetning 1919. Christiania 1920

Bugge, Anders: Arkitekten Stadskonduktør Chr. H. Grosch. Oslo 1928

Farey, Allen, Holmes m.fl: HYDRAULIC LIME MORTAR for stone brick and block masonry. Donhead 2003

Fjeld, O.T. (red.): Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene. Oslo 1999

Gibbons P.: Scottish Lime Centre Trust: Preparation and use of lime mortars. Techn. Advice Note 1. Historic Scotland, Ed. 2, 2001

Gjeruldsen, Ole Henrik: Langøyas historie før 1899, artikkel i Langøya en helt spesiell øy i Oslofjorden, red. Hans Lindemann, NOAH Oslo 1999

Hjelmeland, Britt-Alise: Husbygging langs kyst og fjord. FOK-programmets skriftserie, Norges Forskningsråd 1994 (kortversjon) basert på magistergradsoppgave i etnologi 1993 UiO.

Horten Tekniske skole 1855–1930

Høihilder, Karianne: Citadellet. Planlagte og faktiske militære funksjon 18201860. Borreminne 2001

Kjærheim, Steinar: "Fra enkefru Hjartrud til murmester Pfützenreuter." Artikkel i Sør i Aker. Malmøya. Årbok for Søndre Aker Historielag 1984

Meydell, J.G. og Ræder, Georg: Om Horten som Marinens Hovedetablissement, festning og forskanset leir. Kristiania 1842–1844

Møringa – et sted med mange minner. Artikkel i Gjengangeren 21.6. 1986 basert på intervju med Svenn Braamark

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) no 63, 1912

Kavli, G.: Norges festninger. Oslo 1987

Ræder, J.C.: Militaire Betragtninger over Marine-Etablissementet paa Horten / af Major J.C. Ræder. Trondhjem 1827

Skipsbygging på Horten gjennom 150 år. Marinens hovedverft 1968

Scottish Lime Centre: Lime

Statens gamle bygninger. Fortidsminneforeningens Aarsberetning 1934. Oslo 1936

Sjøforsvarets Befalsforbund 100 år

Tallerås, Lise Emilie og Beate Apall- Olsen: "Karljohansvern, Horten - et militært kulturmiljø. Forslag til verneplan." Vestfoldminne 1992

Wingate, Michael: "Introduction to the 1997 edition." Forord til Paysley: Observations on Limes, første gang utgitt i 1838

Utrykte kilder

Beskrivelse over Bygninger og Befæstninger m.m. paa Carl-Johans-værns Værft. Christiania 1870. Undertegnet P. Thrane

Beskrivelse over Bygninger og Befæstninger m.m. paa Karl-Johansværns Værft. Christiania 1882. Undertegnet G.F. Vedeler Verftssjefens eksemplar, supplert med påtegnelser og tilføyelser frem til 1907 (ØSDs arkiv)

Major Wetlesen: Marineanlegget på Horten aarene 1829–1832. Avskrift av manuskript. Admiralstabens bibliotek, Forsvarsmuseet (FMU/OSLO)

"Hydraulisk kalkmørtel, oversikt over reaktioner samt Mørtelsammensetning." Manuskript/brev (20.02.03) fra Helge Hansen, Teknologisk Institut, Danmark

Yvenes, Turid: CARL JOHANS VÆRN HORTEN. Et Marine-etablissement fra empiretiden. Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Univ. i Oslo 1995