Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende saksbehandlingsrutiner

Kongsvinger festning, Tråstad skanse og Vardåsen eies av Staten ved Forsvarsdepartementet. Departementet har dermed det overordnete forvaltningsansvaret, med Forsvarsbygg som utførende forvaltningsorgan.

Spørsmål om endringer utover vanlig vedlikehold for fredete inventarer skal forelegges Riksantikvaren. Kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg er her saksforberedende instans. For bygninger i verneklasse 2 gjelder at slike spørsmål vurderes av Kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg. Se forøvrig Saksbehandlingsregler.