Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier

Image "chapter-10-232-1.jpg" without description

Verneområdet er markert med lysgul farge. Både bygninger og terreng er omfattet av vernet. Følgende verneklasser gjelder for inventarer på Kristiansten festning

Verneklasse 1, bygg

Nr.

inventar

0001

Donjon

0002

Kommandantboligen og vakthuset

0005

Haubitsmagasinet

0011

BSIT

Verneklasse 1, anlegg

Nr.

inventar

1001

Den dobbelte tenaljen

1002

Dronningens bastion

1003

Kurtinen

1004

Kongens bastion

1005

Sortiport sør (Tenaljeporten)

1006

Den lavereliggende tenaljen

1007

Kronprinsessens batteri

1008

Sortiport vest (Kronprinsessens)

1009

Kronprinsens bastion

1010

Arnolds batteri

1011

Sortiport nord

1012

Portkurtinen

1013

Hovedport

1014

Voll (Kongens gorge)

1015

Traversmur med port (Kongens bast. og den dobbelte tenalje) (syd)

1016

Travers med port (vest)

1017

Graven

1018

Place d'armes

1019

Forhøyet kontreeskarpe og glacis

1020

Glacis og kontreeskarpe

1021

Kasematt/arrest

1022

Kasematt

1023

Kasematt/kapell

1024

Kasematt/brønn

1025

Kasematt/storkasematt

1026

Kasematt

1027

Kasematt

1028

Kasematt

1029

Kasematt/smie

1030

Kasematt

1031

Kasematt

1032

Kristiansands bastion

1033

Grüners redutt

1034

Frølichs redutt

Verneklasse 2, bygg

Nr.

inventar

0003

Vedskur

Verneklasse 0, ingen/liten antikvarisk interesse

Nr.

inventar

0009

FMKT

0010

Kaldgarasje

0016

Elevforlegning

0017

Gymsal/garasje