Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplaner

Skjøtsel av større, sammenhengende kulturmiljøer, krever at bygninger, fortifikatoriske anlegg, vegetasjon, veier etc. vurderes som en helhet.

Hensiktsmessige planer er viktig for å skape oversikt og forutsigbarhet. Forsvarets etablissementsplaner legger føringer for fremtidig utnyttelse av egen eiendomsmasse. Antikvariske føringer kommer her inn som en overordnet premiss. For flesteparten av de verneverdige objektene, vil denne plantypen være den viktigste.

For de største og mest betydelige anleggene vil det bli laget egne verneplaner. Det er et mål å lage egne verneplaner for alle de nasjonale festningsanleggene.