Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

17

Totalt ant. inv.:

70

Ant. inv. m/vern:

17

Bygninger med verneområde

Deler av Vatneleiren har betydelige arkitektoniske og miljømessige kvaliteter som gjør dem verneverdige i nasjonal sammenheng. Bevaringen retter seg mot den godt bevarte ekstyske bygningsmassen med tilhørende dekningsrom, samt grøntarealer og veinett, i hovedsak konsentrert i et samlet miljø øverst i Haugåsen. Dessuten omfatter vernet en av de første bygningene som ble bygget i leiren etter krigen, brannstasjonen fra 1948 som fremstår som et godt eksempel på den tidlige etterkrigstidens nyttearkitektur.

En av hovedkvalitetene ved den bevaringsverdige bygningsmassen i Vatneleiren er den arkitektoniske og håndverksmessige kvaliteten og den gjennomgående høye graden av opprinnelighet i eksteriørene. Den opprinnelige ytterkledningen er i hovedsak bevart, samt adskillige av de opprinnelige bygningsdetaljene som dører, vinduer og gerikter. Bevaringen omfatter derfor eksteriøret når det gjelder samtlige bevaringsverdige bygninger, samt interiører der disse har en tilstrekkelig høy grad av opprinnelighet.