Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser

EBA

Eiendom, bygg og anlegg

FB

Forsvarsbygg

NFV

Nasjonale festningsverk

NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning

FD

Forsvarsdepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FIS-EBA

Forsvarets informasjonssystem om eiendommer, bygg og anlegg

FKP

Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU

Forsvarsmuseet

FO

Forsvarets overkommando

FSJ

Forsvarssjefen

HER

Helhetlig eiendomsregister

HSD

Hålogaland sjøforsvarsdistrikt

kml.

Kulturminneloven

LFM

Lokal forvaltningsmyndighet (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

LSK

Luftforsvarets skolesenter Kjevik

pbl.

Plan- og bygningsloven

RA

Riksantikvaren

SSD

Sørlandet sjøforsvarsdistrikt

WERNA

Kulturminnemodulen til FIS-EBA

ØHF

Ørland hovedflystasjon