Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Det nasjonale festningsverk Møvik fort omfatter følgende arealer innenfor etablissementets grenser:

Gnr. 7, bnr. 88, 237, 267, 268 og 276

Det er disse arealene Forsvaret har råderett over og her vil vernebestemmelsene ha gyldighet som forvaltningsplan inntil formell fredning er gjennomført. Vernebestemmelsene omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet.

Innenfor gnr 7 bnr 237 har Riksantikvaren åpnet for bebyggelse til offentlig formål. Endelig definering av området må være resultat av utarbeidelse av reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan. Oversikt over og beskrivelse av frednings- og bevaringsverdige bygninger og fortifikatoriske anlegg finnes i katalog. Områdeavgrensningen fremgår av kart.

Automatisk fredete kulturminner

På Møvik fort er det registrert ett kulturminne som er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. Dette er en kompassrose som dateres til slutten av 1400- eller tidlig på 1500-tallet. Denne er risset inn i fjellet og ligger like nord for reservekommandoplassen, helt sør i området. Kompassrosen er vist på kart.

Inventar i verneklasse 1

100113 1004

Kanon II

100113 0055

Ammunisjonsmagasin

100113 1005

Kanon I*

*Kun eksteriør på kasematten med kanonbrønnen. Interiøret i den tilhørende bunkeren inkluderes ikke i vernet. (se for øvrig katalogoppslag).

Militærhistorisk landskap

Det militærhistoriske landskapet inkluderer alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Blant annet fundament etter bygninger, ulike typer bunkere, kommandoplasser, observasjonsposter, løpegraver, stillinger, trapper, veinett, skinnegang, tunneler m.m.

Noen objekter i det militærhistoriske landskapet er identifisert med egne inventarnumre og registrert i Forsvarsbyggs eiendomsregister, mens en rekke MG-stillinger ikke er registrert. Ingen av objektene er beskrevet gjennom egne katalogoppslag. Noen elementer er imidlertid presentert i denne verneplanen med bilder i katalog.

Utenfor verneområdet kan alle inventar kasseres.

100113 0003

Tunnel

100113 0005

Tunnel

100113 0006

Tunnel

100113 0008

Tunnel

100113 0009

Sambandsbunker

100113 0011

Grunnmur

100113 0014

Bunker

100113 0021

Bunker

100113 0022

Tunnel

100113 0023

Tunnel

100113 0026

Pumpehus

100113 0029

Grunnmur

100113 0030

Bunker

100113 0032

Grunnmur

100113 0035

Mannskapsbrakke

100113 0036

Befalsbrakke

100113 0041

Lager

100113 0042

Vedbod

100113 0043

Bunker

100113 0044

Bunker

100113 0046

Bunker

100113 0048

Transformatorhus

100113 0051

Ammunisjonsmagasin

100113 0052

Bunker

100113 0054

Ammunisjonsmagasin

100113 0056

Bunker

100113 0071

Vaktmannsbolig

100113 0602

Vannbasseng

100113 0653

Septiktank

100113 0657

Septiktank

100113 1001

Luftvernstandplass

100113 1002

Reservekommandoplass

100113 1006

Kanon III

100113 1008

Luftvernstandplass

100113 1009

Standplass

100113 1010

Kanon IV

100113 1022

Luftvernstandplass

Image "071769a_69_01.jpg" without description
Image "071769a_70_01.jpg" without description

Møvik fort. Foto: NIKU.

Synlige farer er som regel ikke farlige. Man må forvente samme grad av aktsomhet ved ferdsel i militærhistoriske landskap som ved ferdsel i annen utmark. Fjerning av vegetasjon vil i de fleste tilfeller gjøre stillinger, løpegraver m.m. synlige og dermed redusere faren for at mennekser og dyr skader seg. Foto: NIKU.

Av sikkerhetsmessige grunner kan en rekke inventar innenfor verneområdet ikke opplistes. Samme bestemmelser gjelder for disse inventarene. Øvrige inventar utenfor verneområdet kan kasseres og rives eller selges.