Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1015 – Kanon I (Barbara)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kanon I (Barbara)
Inventarnummer 1015
Byggeår 1943
Opprinnelig bruk Kanon med bunker
Nåværende bruk Museum
GAB-nr. Grunnflate 430 m2
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør. Med eksteriør menes bunkerens fasade, kanonbrønnen og kanonen.
Vernebegrunnelse De fire kanonene på Trondenes er de eneste bevarte i sitt slag i Europa. Tilsvarende batterier ble satt opp flere steder i Atlanterhavsvollen, men det er kun på Trondenes at kanonene finnes bevart. I tillegg til at selve kanonene er sjeldne, er store deler av det omfattende nærforsvarssystemet bevart, noe som gir området som helhet stor verdi. Kanonen er i kjørbar stand og brukes i dag som museum med tekniske installasjoner bevart. På sikt må fasaden få tilbake sitt opprinnelige uttrykk der forskalingen er tydelig som på øvrige kanonbunkere.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Åpen kanonstandplass med bunker. Bunkerens vegger er utført i armert betong i varierende tykkelse fra 2 meter og oppover. Innvendige skillevegger er delvis av teglstein og jernbetong, med en tykkelse mellom 20-80 cm. Kanonbrønnen har en diameter på 28,6 m og er 5,1 m dyp. Fra rundgangen og inn til senter av standplassen er det 9,3 m. Innvendig i rundgangen finnes transportnettet som forsyner kanonen med ammunisjon via luker i taket. Lukene åpnes automatisk når kanonen kjøres rundt. Midt i standplassen er det støpt fundament for kanonen – en konisk søyle i betong. Kanonen står fremdeles på søylen. Bak standplassen ligger et bunkeranlegg. Her finnes rom for granater og drivladninger, sanitærrom med vaskeservanter, klosetter og urinaler, sentralfyr og reserveaggregat til kanonen. Maskinrommet ligger under dette nivået. Mannskapet var forlagt i hengekøyer i korridoren. Samtlige rom ligger på kanonbrønnens sørøstlige side. Teknisk utstyr er bevart og kanonen er kjørbar og drives som museum. Fasaden ved inngangspartiet er delvis slemmet i etterkrigstiden. Ståldøren inn til den sørøstlige inngangen er byttet ut med en tredør. Montert noen nye armatur i ringbanen som supplement til de opprinnelige. Bunkeren er kamuflert med steinmantel og torv.
Annet Type S 384.

1942 - 1943
40,6 cm-batteriet på Trondenes påbegynt i 1942. Batteriet sto operativt med tre kanoner i mai 1943, mens den siste kanonen var klar i august samme år. Arbeidene med batteriet foregikk imidlertid helt frem til kapitulasjonen.
1945
Overtatt av Forsvaret og mannskapet trent til å operere kanonene.
1951 - 1957
40,6 cm-batteriet tatt inn i K.Brig Ns mobiliseringsoppsetning. Det ble foretatt flere fullkaliber prøveskytninger med to av kanonene frem til 1957.
1961
40,6 cm-batteriet tatt ut av mobiliseringsoppsetningen. All instrumentering i kommandoplassen ble demontert for å gi plass til nytt materiell, og kanonene ble stående uten vedlikehold.
1978 - 1982
Forsvarsdepartementet godkjente at det skulle stilles midler til rådighet for full restaurering av kanon I – «Barbara». Arbeidet pågikk i årene 1978–1982. De øvrige kanonene ble sandblåst og malt i 1991.
2000 - 2004
Utført betongrehabilitering på fasade ved inngangspartiet og i ringmuren. Lagt ny membran på bunker og nytt toppdekke med gress.

Ingen treff