Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sikringskonferansen 2023

Sikring av eiendom, bygg og anlegg i totalforsvaret

16-17. oktober 2023
Kl. 09.00-15.00
Sted: Oslo Kongressenter
Pris: 5900,- for fysisk deltakelse/ 3900,- for tilgang til livestream (priser eks. mva.)

Meld deg på sikringskonferansen

Påmeldingen stenger 1.oktober 

Temaet for årets konferanse er eiendom, bygg og anlegg i totalforsvaret. Krig i Europa og konkrete hendelser som en konsekvens av denne, gjør at vi i år ønsker å belyse eiendom, bygg og anlegg (EBA) i en større kontekst. Man så en sabotasje av gassledning i Østersjøen, utstrakt bruk av droner i Ukraina og på russisk territorie, bruk av improviserte beredskapstiltak, og lignende. Med årets tema vil vi se hvilken rolle EBA har i et totalforsvar. 

 

Program

NB! Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i programmet

Mandag 16.oktober

08.15 Registrering, kaffe, te og lett servering
09.00 Velkommen til konferansen v/ Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg
09.05 Åpningsforedrag v/ Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
09.20 Sikring av bygg som del av totalforsvaret v/ Anders Haavik-Nilsen, leder Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, Forsvarsbygg
09.35 Krigen i Ukraina - fokus på kritisk infrastruktur v/ Palle Ydstebø, Forsvarets Høyskole
09.55

Paneldiskusjon - Sårbarheter og konsekvenser for eiendom, bygg og anlegg i Norge

Moderator: Anders Haavik,-Nilsen, Forsvarsbygg
Panel: Ståle Ulriksen (Forsvarets Høyskole), Geir Arild Engh-Hellesvik (Nasjonal sikkerhetsmyndighet), Palle Ydstebø (Forsvarets Høyskole) og Erlend Sjøberg (Forsvarsbygg)

10.30 Pause
10.50 Erfaringer om fysisk sikring v/ Geir Arild Engh-Hellesvik, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
11.25 Sikkerhetskrav for bygg - funksjonskrav vs. tiltaktslister v/Ingeborg M. Christoffersen, Forsvarsbygg
12.00 Lunsj
13.00 Praktisk prosjektsikkerhet v/ Tone Lunde og Rune Huseby, Forsvarsbygg
13.35 Etablering av spesialrom v/ Tor Magnus Horten og Stein Ove Bakke-Hanssen, Forsvarsbygg
14.10 Pause
14.30 Förvaltning och utveckling av skyddsprodukter för Totalförsvaret v/Carl Elfving og Pär Aronsson, Fortifikationsverket
15.05 Irregulære og konvensjonelle trusler mot infrastruktur v/Ståle Ulriksen, Forsvarets Høyskole
16.00 Tapas og mingling til kl. 18.30

Tirsdag 17.oktober

09.00 Fysisk sikring mot droner v/ Jan Otto Johansen, Politiet
09.40 Bruken av cyberoperasjoner i krigen i Ukraina og mulige konsekvenser for Norge v/Roger Johnsen, Cyberforsvaret
10.15 Pause
10.35 Beskyttelse av romrelatert infrastruktur - trusler og konsekvenser v/Knut Svenes, Forsvarets forskningsinstitutt
11.10 Gjenoppretting av EBA v/ Erlend Sjøberg, Forsvarsbygg
11.45 Lunsj
12.45 Fysisk beskyttelse av sivilbefolkning i krig v/Ståle Skudal, Sivilforsvaret
13.20 Opprettholdelse av operative evne gjennom balansert beskyttelse v/ Jo Hagness Kiran, Forsvarets forskningsinstitutt
13.55 Tredimensjonal overvåking - demonstrasjon av teknologi v/Hans Petter Flugstad, Raywiz
14.30 Avslutning

 

Faktureringsinformasjon

Avmeldinger etter 1. oktober belastet 50 prosent frem til og med 12. oktober. Etter dette belastes påmeldingsavgiften i sin helhet. 

Faktureringsinformasjon for ansatte i forsvarssektoren

Det er et eget felt for fakturareferanse i påmeldingsskjemaet - her fyller dere inn innkjøpsordre (IO). Det er Forsvarsbygg som utsteder faktura, sjekk med fakturaavdeling i din organisasjon for å få Forsvarsbyggs leverandørnummer. Ta kontakt på konferanse@forsvarsbygg.no dersom noe er uklart.

 

Dette er Sikringskonferansen

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) inviterer til to-dagers konferanse om beskyttelse og sikring av bygg. Konferansen er Norges største faglige arena for alle som arbeider med problemstillinger knyttet til beskyttelse og sikring av bygg.

Vi inviterer foredragsholdere fra inn- og utland til å dele kunnskap og erfaringer, samt sette fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer innen sikringsområdet.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.