Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Akershus festning: Karpeslipp i rehabilitert karpedam

Det er ikke sommer før karpene slippes på Akershus festning. Til fanfare fra Forsvarets stabsmusikk kunne karpene i dag svømme ut i den nyoppussede karpedammen.

— Alle slott med respekt for seg selv har en karpedam, og Akershus slott er intet unntak. Forsvarsbygg er glade for å endelig kunne slippe ut karpene etter en stor rehabilitering av dammen. Som eiendomsforvalter er et av våre oppdrag å skape nytt liv på historisk grunn. Karpeslippet markerer på mange måter åpningen av sommersesongen på Akershus festning, med mange tilbud til besøkende, sier festningsforvalter Hanne Berg fra Forsvarsbygg.

På grunn av frosten tilbringer karpene vinteren innomhus, men når våren kommer slippes de ut til glede for festningens gjester og byens befolkning. I et normalår har Akershus festning cirka 1,6 millioner besøkende.

Opprustet dam
Forsvarsbygg har det siste halvåret rehabilitert karpedammen i samarbeid med arkitektfirmaet Arkitektskap og landskapsfirma Park og Anlegg AS. Riksantikvaren har vært sterkt involvert i prosessen med føringer og veiledning.

— Karpedammen hadde en større lekkasje som nå er fullstendig utbedret. Dammen har endret litt form, og vi har laget et større og dypere område som er gunstig for karpene. Det er lagt til rette for en mulig utvidelse av Karpedammen scene, og ikke minst har vi fått på plass en flott vannpost som er tilgjengelig for publikum. Andehuset er nybygget med teglstein og takstein fra Akershus slott og er nymalt for endene som nå har bosatt seg på festningen, forteller Berg.

Ut over dette har utbedringen bestått av:

  • Dammen har fått ny duk og membran, og er rammet inn av gneis fra
  • Det er lagt cirka 90 tonn med elvegrus i bunn, ny vannledning til sirkulasjonssystemet og nytt avløp
  • Ny bro over bekken kommer i uke 25
  • Ny plen kommer på plass til høsten

Bærekraftig løsning for vann
Karpene får i år svømme i vann fra egen brønn i tillegg til urenset vann fra Alunsjøen på Ammerud, slik at vannrestriksjonene fra Oslo kommune overholdes.

— Forsvarsbygg har vært opptatt av å følge Oslo Kommunes anbefalinger for redusert bruk av drikkevann. Vi har hele veien hatt god dialog med Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten for å sikre en løsning som er bærekraftig. Karpene renser også dammen selv ved å spise alger, og kjemikalier er derfor ikke nødvendig. Det er en vinn vinn-situasjon for både miljø og økonomi, sier Berg.

Historisk fakta om karpedammen
Festningens karpedam har røtter helt tilbake til senmiddelalderen (1592) da den daværende volldammen ble delt i to i forbindelse med fundamenteringen av nordre kurtine. Den ytre delen levde videre som volldam, mens den indre delen ble karpedam. Karpedammen ble fylt igjen på midten av 1800-tallet, men gjenetablert i 1960-årene.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.