Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ærverdig bygning rehabiliteres på Kongsvinger festning

Nå starter Forsvarsbygg arbeidet med rehabilitere taket og fasaden på det tradisjonsrike Arsenalet.

Rett før jul ble kontrakt inngått med Kulturminnecompagniet AS. Prosjektet har en entreprisekostnad på cirka 7 millioner kroner.

–Vi gleder oss til å sette i gang, uttaler prosjektleder Roy Kristiansen og festningsforvalter Jonny Fjeld.

Tak og hele fasaden gis et stort løft
-Dette er første steg i oppussingen av bygget, forklarer Kristiansen, og fortsetter:

-Taket og hele fasaden vil nå få et stort løft, og vil er en forutsetning for senere å kunne oppgradere bygget i tråd med de planene som er utarbeidet.

-Men vi må gjøre det viktigste først, og det er å tilbakeføre fasaden og tak på en profesjonell måte. Foreløpig er det dette vi har et konkret oppdrag om å gjennomføre, understreker han.

Du kan lese mer om hvordan vi sikrer kulturhistoriske verdier i Forsvarsbyggs miljøstrategi for 2020-2024. 

Vernet bygg krever spesialkompetanse

- Dette er dessuten er vernet bygg med store kulturminnefaglige verdier. Forsvarsbyggs kulturminneeksperter vil derfor spille en viktig rolle i prosjektet, forklarer han. Både tak og fasader utbedres i tråd med kulturminnefaglige krav og retningslinjer.

Fra våpenlager til ny bruk som festningens flerbrukshus
Festningsforvalter Fjeld utdyper:

- Arsenalet slik det står i dag, ble bygget i 1737. Det ble i moderne tid brukt som depot og lager for Forsvaret til materiell. I dag brukes lokalene sporadisk for mindre arrangementer og tilstelninger. På sikt etter at utvendig rehabilitering er ferdig, og når vann, avløp strøm og annen infrastruktur evt kommer er plass, så ønsker man å utvikle bygningen til allmenn bruk.

- En ser for seg til møter, mindre konferanser, utstillinger, intimkonserter, utstillinger, lukkede selskaper eller lignende. Arsenalet kan bli Festningens flerbrukshus, avslutter han.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.