Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Flyt i fremdriften gir stålkontroll på byggeprosjektene

Ved Værnes garnison bygger vi det nye forsyningsbygget til Forvarets logistikkorganisasjon etter en lean-basert fremdriftsplan. Det gir store gevinster. – Har du kontroll på fremdriften, har du kontroll på alt, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Trond Eriksen. 

Da vi i februar 2020 inngikk kontrakt med Betonmast Trøndelag AS om bygging av nytt forsyningsbygg inne i Værnes garnison, var Betonmast veldig tydelige på at de ville benytte seg av sin egen VDC-metodikk (Virtual Design and Construction) i prosjekteringen og konvertere disse til produksjonsplaner på byggeplassen. VDC-metodikken er basert på lean-tankesettet som skal minimere sløsing med tid og ressurser.
– Kort fortalt betyr det at vi forenkler all planlegging slik at alle som deltar i prosjektet har en felles forståelse for når de skal jobbe, hva de skal gjøre og hvilke avhengigheter de enkelte byggfagene som skal gå inn å jobbe har mellom hverandre. Dette gjør vi både i prosjekteringsarbeidet og i produksjonen på byggeplass, sier prosjektsjef i Betonmast, Odd Einar Landsem.

Byggeriet flytter seg som et tog gjennom bygningen
Landsem forteller at de alt for ofte har sett at man benytter kompliserte aktivitetsplaner med kanskje tusenvis av aktiviteter i byggeprosjektene. Planene blir uoversiktlige og bidrar til forvirring på byggeplassen. På byggeplassen har Betonmast derfor valgt å dele opp produksjonen i mindre deler. I stedet for å jobbe spredt over hele byggeplassen på en gang, flytter byggeriet seg som et tog gjennom bygningen.
– Vi bygger oss fremover fra sone til sone helt komplett og ferdigstiller bygget sone for sone. Det betyr for eksempel at en etasje av bygningen kan være helt 100% ferdig med alle fag lenge før overlevering. På denne måten har vi full kontroll på fremdriften, og automatisk har vi også kontroll på andre forhold i prosjektet som økonomi, kvalitet og HMS. Dette får du nesten gratis, sier Landsem.

Digitale verktøy en fordel under koronakrisen
Lappesystem har vært mye brukt i planleggingsarbeidet. VDC-metodikken gjorde at prosjektet var godt rustet da koronaen traff Norge i mars. Lappesystemet som man vanligvis har på post-it-lapper, ble til det digitalt system i stedet med gode erfaringer.
– Plutselig måtte man gjennomføre arbeid og møter fra hjemmekontor. Men med lappesystem på excel og prosjektverktøyet Dalux fungerte dette bra, sier Eriksen. På byggeplassen har dette også fungert bra da arbeidsunderlaget og 3D-modell av bygget er tilgjengelige på den enkelte arbeiders mobiltelefon eller iPad.

– Underentreprenører skeptiske i starten
– Det vi opplever er at underleverandører som tidligere ikke har vært borti vår måte å jobbe på, er skeptiske til å begynne med. Vi må derfor være knalltøffe i starten så de skjønner strukturen i fremdriften. Men det viser seg etter hvert at de liker fremdriftsmåten, sier Landsem.

– Betryggende for oss som byggherre
Da vi la ut prosjektet på anbud, hadde vi ikke satt noen spesifikke krav til bruk av LEAN-metodikk i prosjektet. Men da Betonmast insisterte på at de ville prosjektere og bygge på denne måten, gav vi grønt lys for det.
– Vi er veldig fornøyd med måten Betonmast har løst dette på. Vi er imponert over systematikken og det er betryggende for oss som byggherre. De blir flinkere og flinkere for hver sone som bygges. Ingen arbeidere springer overalt, og vi unngår at man må sende inn ekstra mange arbeidere for å bygge ferdig de siste ukene før ferdigstillelsesfristen. Betonmast har vist oss at dersom du har kontroll på fremdriften, har du kontroll på alt, sier prosjektleder Trond Eriksen.

– Vi er takknemlige for tilliten
– Hvordan har vi som byggherre vært å forholde seg til i dette prosjektet?
– Vår erfaring med dere har vært meget bra. Vi finner løsninger sammen. Vi er takknemlige for at Forsvarsbygg har tillit til vår måte å jobbe på, sier Landsem i Betonmast.

– Passer veldig godt inn i vårt arbeid med flyt i byggeprosjektene
Vi i Forsvarsbygg har høyt på fokus god flyt i byggeprosjektene våre for å forbedre prosjektprosessene i alle faser. For oss betyr dette å benytte filosofi, metodikk og verktøy fra Lean Construction, VDC, digital samhandling og systematisk ferdigstillelse.
– Dette prosjektet passer veldig godt inn i vårt arbeid med flyt i byggeprosjektene. Det er veldig spennende å følge det arbeidet som Betonmast nå gjør på Værnes. Filosofien og metodikken som prosjektet bruker, bidrar til at vi klarer å levere enda mer forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring, sier prosjektleder for implementeringen av flyt i byggeprosjektene i Forsvarsbygg, Anita Topdal.

Fakta

Kontrakten er en totalentreprise og ble signert med Betonmast 28. februar 2020. Den omfatter utførelse av byggearbeider inklusivt infrastruktur og tomteopparbeidelse. Kontrakten har en verdi på vel 300 millioner kroner inkludert opsjoner.

 

Arkitekt er Voll arkitekter og Betonmast utfører selv prosjekteringsarbeidet. Byggingen av forsyningsbygget startet i juli i år. Bygget skal stå ferdig til innflytting 31. januar 2022.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.