Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Værnes garnison: Kontrakt signert for nytt forsyningsbygg

Betonmast Trøndelag AS skal bygge det nye forsyningsbygget inne i Værnes garnison.

Forsvarsbygg bygger nytt forsyningsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på Værnes. Arbeidet utføres på oppdrag av Forsvarsstaben.

Værnes brukes i dag først og fremst av Trøndelag heimevernsdistrikt (HV-12), i tillegg til at den er treningsbase for amerikanske marinesoldater. Leiren er imidlertid under videreutvikling og flere prosjekter er under planlegging. Blant annet planlegges Værnes, i tråd med gjeldende langtidsplan for 2017-2020, utviklet som Luftforsvarets fremtidige skolesenter.

Endringene innebærer også en økt aktivitet innen forsyning på garnisonen.

FLO flyttet fra Lade til Værnes

Etablering av nytt forsyningsbygg på Værnes har sin bakgrunn i salg og opphøring av leieforhold av FLOs tidligere tilholdssted i Haakon VII’s gt («Ladebygget») i Trondheim. FLO flyttet fra Lade høsten 2019 og inn tidligere fabrikklokaler i Malvik, i tillegg til øvrige lokasjoner på Værnes. Dette er en midlertidig løsning frem til forsyningsbygget står ferdig.

Etablerer nye kontorplasser og nytt depot

Forsvarets logistikkorganisasjon får nå et helt nytt bygg for deres virksomhet. De lagerarealer og kontorplasser som til nå har inngått i «Ladebygget» for FLO skal etableres på nytt på Værnes, inklusivt ca. 60 arbeidsplasser med tilhørende møterom og spiserom. Nytt depot etableres dessuten i det nye forsyningsbygget, da dagens depot på Værnes er fordelt på flere gamle og uhensiktsmessige bygg. Det nye bygget utformes slik at det lett kan ivareta fremtidige valg av løsning for lagerkonsept.

Etablering av luftforsvarets skolesenter på Værnes utløser behov for bygg og anlegg også for andre avdelinger. Bygget fundamenteres derfor med mulighet for utvidelse med en andre og tredje etasje med kontorplasser.

Signerte kontrakt på vel 162 millioner kroner med Betonmast

Vi signerte fredag 28. februar kontrakt med Betonmast Trøndelag AS for utførelse av byggearbeidene, inklusivt tilhørende infrastruktur og tomteopparbeidelse. Kontrakten er på vel 162 millioner kroner. 

FLO, Cyberforsvaret, HV-12 og Forsvarsbygg var til stede ved signeringen.

- Denne kontrakten er den største vi signerer i nyere tid på Værnes. Det vil gi moderne og nye kapasiteter til Forsvarets logistikkorganisasjon på Værnes. Forsyningsbygget er det første nybygget når det gjelder videreutvikling av Værnes flystasjon. Vi er glade for å gi Forsvaret den kapasiteten de trenger og bidra til utvikling av leiren, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Vigdis By Kampenes.

Bruker løsninger fra forsyningsbygget på Ørland

Asplan Viak AS, LPO arkitekter AS og Multiconsult AS (ALM-gruppen) utfører prosjekteringsarbeid for Forsvarsbygg og det blir tatt utgangspunkt i allerede utviklede løsninger og konsept for forsyningsbygg på Ørland, som er under oppføring.

Totalt vil dette første byggetrinnet av forsyningsbygget bli på omlag 6.900 m2. 

Byggeperioden starter i mai

Oppstart av byggingen vil etter planen skje i midten av mai 2020. Planlagt overlevering av bygget er senest 31. januar 2022.

- Vi ser frem til at bygget står ferdig om to år. Med det nye bygget så samles vi fra Lade her på Værnes, så dette er en merkedag for oss, sier Oblt Frode Tvinnereim sjef FLO RLL Midt. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.