Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sikringshåndboka er lansert i ny versjon

Sikringshåndboka er den eneste boka i sitt slag, som gir en altomfattende innføring i samtlige aspekter av fysisk sikring av bygg.

Boka retter seg mot dem som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak, og gir kunnskap og råd om hvordan eiendom, bygg og anlegg kan sikres mot blant annet terrorisme, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet. Den nye utgaven er oppdatert i henhold til kravene i ny sikkerhetslov og med ny kunnskap fra Forsvarsbyggs egen forsknings- og utviklingsaktivitet.

—Sikkerhetsloven som kom i 2019, treffer et langt større antall virksomheter enn tidligere, både offentlige og private. Ett av kravene som sikkerhetsloven stiller, er at virksomheter må gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for de sikkerhetstiltakene som implementeres. Den nye utgaven av Sikringshåndboka møter dette behovet og tilbyr både en veileder for hvordan man kan vurdere risiko og gir konkrete løsningsforslag til prosjektering av sikringstiltak, forklarer Helge Langberg, leder for nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg.

Boka er skrevet av praktiserende rådgivere i Forsvarsbyggs nasjonale kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) og er basert på oppdatert teori og praktisk erfaring fra byggeprosjekter.

Sikringshåndboka finnes i både fysisk og digital versjon, og du kan kjøpe den ved å klikke deg inn på www.forsvarsbygg.no/sikringshandboka.

Dette er nytt i den nye utgaven
Den nye utgaven er tematisk inndelt i 15 kapitler, som alle er oppdatert i større eller mindre grad.

—Av større endringer kan jeg trekke fram et helt nytt kapittel om sikkerhetsloven og dens betydning for sikkerhetsarbeid. Kapitlet om risikovurderinger er betydelig endret fra forrige utgave for å møte kravene i ny sikkerhetslov og oppdatert med NKSBs metodikk for å gjennomføre risikovurderinger. Vedlegget om trusselaktører er også oppdatert for å reflektere ny kunnskap og endringer i samfunnet og utvalgte tabeller for byggeelementer er oppdatert., sier Langberg.

Ut over dette er det gjort mindre endringer og oppdateringer av innholdet gjennom hele boken.

Fakta om Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg er et tverrfaglig miljø, som leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter i forsvarssektoren og staten forøvrig. Vi bistår enheter i offentlig sektor og innehavere av skjermingsverdige objekter som har behov for å beskytte og sikre eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag.

NKSB er en del av Forsvarsbygg og samarbeider med andre sentrale aktører innen beskyttelse og sikring av eiendom.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.