Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Supplerende miljøkartlegging på Andøya

Forsvarsbygg har gjennomført en supplerende miljøundersøkelse på Andøya flystasjon, som en del av en omfattende miljøkartlegging som har pågått siden 2017.

-Miljøseksjonen i Forsvarsbygg gjennomførte i 2017 en innledende miljøkartlegging ved Andøya flystasjon. Her dokumenterte vi hvilke områder hvor det var mistanke om forurensing etter mange års aktivitet ved basen, uttaler geolog og miljørådgiver i Forsvarsbygg, Tore Joranger.

I 2018 og 2019 ble det gjennomført en omfattende miljøundersøkelse av Multiconsult på Andøya flystasjon. Det ble her funnet behov for ytterligere undersøkelser og vurderinger av enkelte lokaliteter med oljeforurensning og PFAS-forurensning. PFAS er fluorholdige stoff som hovedsakelig stammer fra bruk av brannskum på flystasjonen.

Prøvetaking med borerigg og gravemaskin
Forsvarsbygg gjennomførte derfor i forrige uke en omfattende prøvetaking ved bruk av borerigg og gravemaskin på ni ulike lokaliteter på flystasjonen. Det ble også satt ned grunnvannsbrønner. Prøvene er nå sendt til analyse. Det vil så bli gjennomført en risikovurdering og vurdering av behov for tiltak. Dette arbeidet vil fullføres høsten 2021.

Flere av de tidligere identifiserte oljeforurensningene er nå avgrenset og kartlagt. Det ble funnet oljeforurensning utenfor flystasjonens eiendom ved én lokalitet. Her vil Forsvarsbygg gjennomføre ytterligere undersøkelser for å avgrense og kartlegge forurensningen.

Joranger utdyper:

-Dette er sannsynlig en gammel forurensing, som har ligget der lenge, og som vi tror er avgrenset langs Forsvarets eiendom. Han fortsetter:

-Det er ikke snakk om akutt forurensing, og det er slik vi vurderer det nå usannsynlig at dette er spredt til nærliggende bolighus. Det er ikke funnet oljeforurensning på strandoverflaten. Når prøvene er analysert, vil vi legge en plan videre for ytterligere prøvetaking. Vi vil selvsagt involvere kommunen og miljømyndighetene i dette arbeidet.

 

Tidligere miljørapporter finner du i denne eldre nyhetssaken

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.