Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfattende miljøkartlegging gjennomført på Andøya

Forsvarsbygg har gjennomført en grundig miljøundersøkelse av Andøya flystasjon. Arbeidet har pågått siden 2017 og over 1200 prøver er tatt og analysert.

-Miljøseksjonen i Forsvarsbygg gjennomførte i 2017 en innledende miljøkartlegging ved Andøya flystasjon. Her dokumenterte vi, blant annet ved befaringer, intervjuer og historiske kilder, hvilke områder hvor det var mistanke om forurensing etter mange års aktivitet ved basen, uttaler geolog og miljørådgiver i Forsvarsbygg, Tore Joranger.

- På bakgrunn av dette satte vi, sammen med vår konsulent Multiconsult, opp et prøvetakingsprogram.  I 22 ulike områder, som ved brannøvingsområder, verksteder og ved fyllinger, var det behov for å ta prøver og gjøre undersøkelser. Over 1200 ulike prøver skulle tas. –Ikke tvil om at vi har gått grundig til verks, hele arealet er gjennomgått. 

Geologen fortsetter:

-Undersøkelsene ble gjennomført i 2018 og 2019. Her ble det tatt prøver ved bruk av både gravemaskin og borerigg, samt vannprøver. Det ble analysert på et vidt spekter av miljøgifter, som metaller, PCB, PAH og olje. Multiconsult har nå utarbeidet rapporter for alle områdene, hvor resultatene er beskrevet og risikovurdert. Det er også vurdert om det er behov for videre undersøkelser eller tiltak.

 Foreløpige konklusjoner og vegen videre:

-I fjorten av tjueto områder er det ikke behov for videre undersøkelser eller tiltak, sier Joranger. I ett område må vi fjerne noe forurenset masse, mens i de resterende er det behov for ytterligere undersøkelser eller vurderinger før vi har det fulle og hele bildet, forklarer han. -Dette gjelder konkret tre lokaliteter med oljeforurensning, samt fire områder med PFAS forurensning. PFAS er fluorholdige stoff som hovedsakelig stammer fra bruk av brannskum på flystasjonen.

 -Disse lokalitetene vil følges opp i 2020 og 2021 for å vurdere om det er en risiko at massene ligger slik de gjør, om det er behov for tiltak, og i såfall hvilke omfang tiltak skal ha, avslutter Joranger.


OPPDATERING JULI 2022. RAPPORTEN FINNER DU HER

Miljøgeologiske undersøkelser Andøya juni 2022


 Øvrige rapporter kan lastes ned her:

Skytefelt

Lokalitet A-G

Område sør

Område Times og Sterm

Hangar G og H

Verksted og fyllestasjon

Esso

Brannstasjon

Tonneområde

Brannøvingsfelt

Fylling

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.