Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hogst av trær i Trandumskogen

Forsvarsbygg gjennomgår alle rutiner og skal nå identifisere gode tiltak.

Forsvarsbygg har begått en alvorlig faglig feilvurdering i forbindelse med nedhogst av trær i Trandumskogen.

- Dette tar vi på høyeste alvor og beklager på det dypeste, sa avdelingsdirektør Jan Erik Johansen i en pressemelding i helgen.

Forsvarsbygg vil sette inn de nødvendige ressurser på å iverksette gode og riktige tiltak
- Vårt tydelige mål er at kulturminnemiljøet i Trandumskogen skal gjenopprettes, sier Jan Erik Johansen, avdelingsdirektør i Forsvarsbygg. 

Det er nå satt ned en foreløpig restaureringsgruppe bestående av spesialister på tvers av miljø og kulturvern. Denne gruppen vil starte sitt arbeid umiddelbart med å få en oversikt over skadeomfanget og kartlegge eventuelle restverdier i kulturmiljøet og på det fredete området. 

- Vi skal selvfølgelig også gjennomgå alle våre rutiner, få en oversikt over fakta og avdekke hvordan og hvor i systemet det sviktet denne gangen. Det blir et viktig arbeid for å forhindre at noe lignende kan skje igjen, utdyper Johansen. 

Grundig planlegging
I første omgang prioriterer vi å rydde området på en så skånsom måte som mulig. I dette ligger det å gjøre en detaljert vurdering av skadene som er påført, og identifisere og bevare de kulturminneverdiene som fremdeles er intakte. 

Reetablering av skogsområdet vil kreve en grundig planlegging. Som en del av dette vil vi vurdere mulighetene for en replanting av litt større trær. Det lyset og den næringen som nå slipper til i skogbunnen vil gi et nytt næringsgrunnlag og ny florafremvekst. Men, i dette tilfellet vil man primært se på mulighetene for å restaurere til granskog. 

Restaureringsarbeidet skal gjøres i nært samarbeid med regionale og lokale myndigheter, og med kulturminne/- og miljøspesialister fra både Forsvarsbygg og Ullensaker kommune. 

- Vi er svært glade for at Forsvarsbygg tar sitt ansvar på alvor og starter opp et re-etableringsarbeid umiddelbart. Vi samler vår fagkompetanse og krefter og vil legge til rette for et godt samarbeid, utfyller ordfører i Ullensaker kommune Eivind Jørgensen Schumacher.
 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.