Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi oppgraderer radaranlegget på Himmeltind i Vestvågøy kommune

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. På Himmeltind starter de forberedende arbeidene i uke 38.

Stortinget har vedtatt at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi, for å møte fremtidens operative utfordringer. Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres.

—Himmeltind vil fortsette å være en sentral lokasjon i Norges luftradarkjede. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.  

Forsvarsbyggs oppdrag er å planlegge og etablere eiendom, bygg og anlegg som svarer ut Forsvarets behov. Forsvarsmateriell har totalprosjektansvaret og er ansvarlig for teknologianskaffelsen. Luftforsvaret er bruker av radaranleggene.

Radaranlegget på Himmeltind skal oppgraderes

Eksisterende vei og infrastruktur skal i stor grad videreføres, men det nye anlegget vil få en kuppel for å beskytte radaren mot vær og vind. Forsvarsbygg starter de forberedende arbeidene på toppen tirsdag i uke 38.

—Vi skal etablere en riggplass på toppen og vil fly opp anleggsmaskiner og annet nødvendig utstyr med helikopter. Helikopterarbeidet er planlagt å ta en ukes tid, men vi må ta forbehold om vær og føre, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.     

—Det vil kunne vil kunne bli noe støy fra helikopteret i denne perioden. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører, sier Sneve.

Byggeperioden er satt til 2024-2027

Byggeperioden for radaranlegget på Himmeltind er satt til 2024-2027. Arbeidene med demontering av dagens anlegg har planlagt oppstart i mai 2024.

I byggeperioden vil det kunne bli noe økt anleggstrafikk. Forsvarsbygg vil komme tilbake med mer informasjon før byggestart.

Hvorfor trenger Norge nye radarer?

Store deler av dagens radarer nærmer seg slutten av sin levetid og må fornyes for å møte framtidens utfordringer. Nye radarer gjør Norge tryggere fordi det vil gjøre oss bedre i stand til å oppdage og avverge ulovlig inntrengning i vårt nasjonale luftrom. Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlefriheten til de militære styrkene våre. Radarene bidrar med informasjon til NATO, og vil gjøre Norge til en bedre alliert.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.