Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nybygg på Jan Mayen

Forprosjektet for det nye stasjonsbygget på Jan Mayen er godt i gang.

Forsvarsbygg er der Forsvaret er og skal bygge nytt stasjonsbygg på øya. Det er et krevende byggeprosjekt som foregår på en avsidesliggende lokasjon, med fare for jordskjelv, vulkanske utbrudd, ekstremvær og hardt klima.

Vi har landets ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom, og bidrar til å bygge forsvarsevne.

Samspillsentreprise

Forsvarsbygg inngikk kontrakt for samspillsentreprise med Hæhre Arctic i mars i år, og forprosjektet skal ferdigstilles til høsten. Ved bevilgning til bygging innen juni 2024 vil man gå i gang med detaljprosjektering, med byggestart i 2025. Det ble i juni i år foretatt kartlegging av sjøbunn og grunnboringer på aktuell tomt, samt at entreprenør med rådgivergruppe fikk gjort seg kjent med stedlige forhold.

- Det er stram tidsplan, men så langt er vi i rute. Både Hæhre og Forsvarsbygg ser fram til videre prosess, sier Randi-Grethe Pedersen, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Befaring i juni

Det krever litt tid, planlegging og ikke minst godt vær å få til en befaring på Jan Mayen. I juni var prosjektet sammen med sentrale leverandører på befaring, for å møte bemanningen på Jan Mayen og gjennomføre en del undersøkelser.

Direktør Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen var også med på befaringen, der den aktuelle tomten for nytt bygg ble nærmere vurdert. Prosjektgruppen så på Båtvika som er et av alternativene som vurderes for ilandføring av bygningsmassen.

- Det er imponerende å se hvordan prosjektet forbereder seg på å bygge under så krevende forhold. Jeg er stolt over den kompetansen vi har i forsvarssektoren både for å drifte og å utvikle nye prosjekter i arktisk-maritimt klima, sier Thorbjørn Thoresen.

Henter inn islandsk kompetanse

Det er mange utfordringer ved å bygge på et slikt sted, og spesielt kraftige jordskjelv krever spesiell kompetanse. I tillegg er faren for vulkanske utbrudd med i vurderingene. Prosjektet har sett over landegrensene for å få viktig kompetanse til bygging på denne utsatte øya, og det er hentet inn eksperter fra Island innen jordskjelv og vulkanisme til prosjektet. Snorri Páll Snorrason (vulkangeolog) og Arnar Björn Björnsson (rådgivende ingeniør bygg og phd konstruksjonsdynamikk med jordskjelvskompetanse) er med som rådgivere i prosjektet.

Les mer om prosjektet i disse sakene: Bygger et nytt samfunn på Jan Mayen og Inngår kontrakt med Hæhre om unikt prosjekt på Jan Mayen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.