Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avhending av forsvarseiendommer siste ti år har gitt ønskede resultater

På oppdrag fra Forsvarsbygg har en selvstendig prosjektgruppe i dag lagt frem en rapport som har satt søkelyset på avhending og salg av eiendommer som ikke lenger inngår i Forsvarets planer, i perioden 2002-2012. Rapporten konkluderer med at Forsvarsbygg har innfridd forventningene, og peker blant annet på de betydelige besparelser Forsvaret har oppnådd gjennom salg av overflødig forsvarseiendom.

I 2001 besluttet Stortinget en betydelig omlegging til et mer mobilt og effektivt Forsvar. Et viktig mål med omleggingen var å redusere driftsutgiftene til eiendom for å frigjøre ressurser til annen prioritert virksomhet. Året etter ble Forsvarsbygg etablert - og en egen salgsenhet «Avhendingsprosjektet», senere Forsvarsbygg Skifte eiendom, fikk ansvaret for avhending av overflødige forsvarseiendommer.

Siden 2002 har Forsvarsbygg Skifte eiendom avhendet nærmere 2,6 millioner kvadratmeter bygningsmasse. 2 244 ulike objekter er solgt, og nærmere 2,8 milliarder kroner er tilbakeført til forsvarsbudsjettene. I tillegg har Forsvarsbygg Skifte eiendom revet, sikret og miljøryddet tidligere forsvarseiendommer for 2,2 milliarder kroner og tilbakeført 25 000 dekar til friluftsformål for allmennheten.

- Arbeidet med avhending av forsvarseiendommer har i disse årene hatt stor oppmerksomhet. Underveis har både enkelthendelser og politiske beslutninger ført til endringer i rammeverket, sier Marit Jakobsen Leganger, direktør i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Også Riksrevisjonen har vurdert arbeidet, og har etter 2005 ikke hatt vesentlige merknader til avhendingsarbeidet i sin rapportering til Stortinget.

- Som organisasjon er vi allikevel alltid på jakt etter ny kunnskap som kan forbedre oss. Derfor nedsatte vi en selvstendig prosjektgruppe som fikk i oppdrag å oppsummere viktige erfaringer og trekke frem eventuelle læringspunkter fra ti års arbeid, sier Leganger.

Forsvarsbygg Skifte eiendom har levert

Rapporten «Gjennomgang, avhending av overflødig forsvarseiendom 2002-2012» har blant annet fokus på måloppnåelse og resultater, om gjeldende regelverk (avhendingsinstruksen) er dekkende for arbeidet og om hensynet til vern/avhending av kulturminner og miljøopprydding er ivaretatt.

- Hovedkonklusjonen vår er at Forsvarsbygg Skifte eiendom har oppfylt de resultatkrav overordnet myndighet hadde satt. Basert på arbeidet vårt har vi likevel tillatt oss å foreslå noen ytterligere forbedringer både i arbeidsprosessene og rammeverket. Det blir opp til Forsvarsbygg Skifte eiendoms ledelse å ta disse anbefalingene videre, sier prosjektleder Anne-Siri Walle.

Nyttig bidrag til ytterligere profesjonalisering

Forsvarsbygg Skifte eiendom har i ti år solgt spesielle eiendommer i til dels marginale markeder. Det er opparbeidet er unik kompetanse på avhending av offentlige eiendommer, en kompetanse som i dag også etterspørres av offentlige eiendomsaktører utenfor forsvarssektoren.

-Vi skal nå lese rapporten nøye, og se hva det vil være hensiktsmessig å følge opp videre. En av anbefalingene knyttet til å videreutvikle vårt kvalitetssystem er vi allerede godt i gang med. Rapporten vil uansett bidra til ytterligere profesjonalisering av vårt arbeid, avslutter Leganger i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Last ned hele rapporten her
Last ned vedlegg her

Kontaktperson:
Forsvarsbygg Skifte eiendom v/kommunikasjonssjef Jeanette Christensen, tlf. 915 42 232

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.