Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg Kundetorg 2.0 – nå enda bedre!

Forsvarsbygg Kundetorg, web-løsningen for service til våre leietakere har nå blitt enda bedre. - Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra brukerne gjennom to år er endelig fire nye funksjoner kommet på plass. Vi kaller det Kundetorg 2.0, forteller leder ved Forsvarsbygg Servicesenter Robert Sandvik.

Image "11407_1.jpg" without description
Dette er nytt i Kundetorg versjon 2.0

  • Mulighet for nøkkelpersoner (sjefer/EBA-koordinatorer) å se alle henvendelser fra sin avdeling/DIF. Til nå har hver bruker kun sett sine egne henvendelser.
  • Mulighet for nøkkelpersoner (EBA-koordinatorer og tilsvarende) å gjøre bestillinger for mer enn èn avdeling/DIF. Til nå har det vært et én-til-én forhold mellom bruker og avdeling.
  • Siden med egne henvendelser er gjort mer brukervennlig, blant annet med søkemulighet på løpenummer.
  • Det er lagt inn funksjonalitet for å legge et eller flere vedlegg til en bestilling eller feilmelding.

Kundetorget ble lansert i september 2006 og har siden den gangen fått over 500 brukere. Det er leder Utleieservice i Forsvarsbyggs markedsområder som står for den lokale administrasjon av de leietakere som skal ha tilgang til Kundetorget. Kjell Karlsen har denne lederrollen i Markedsområde Østlandet. – Rent generelt er mine kunder godt fornøyd med portalen, og jeg vet den nye funksjonaliteten som nå er plass er virkelig etterspurt. Dette er med på å gjøre en god tjeneste enda bedre, sier Kjell Karlsen.

Utviklingen av Kundetorget stopper ikke her.
Det er Forsvarsbygg Servicesenter som videreformidler de feilmeldinger, prisforespørsler og bestillinger som kommer inn via Kundetorget. Det er også Servicesenteret som loggfører alle kundeforslag til endringer i løsningen. De fire tilpasningene som nå er på plass er veldig etterlengtet. - Selv om det har tatt lang tid, er jeg godt fornøyd med at dette nå er på plass, poengterer Robert Sandvik.

- Utviklingen stopper selvsagt ikke med dette. Kundetorget skal utvikles videre, og flere nyvinninger er på trappene. Samtidig vil jeg oppfordre alle brukere til å melde fra til kundesenteret om hva som kan gjøres enda bedre, eller annerledes på Kundetorget, sier Robert Sandvik.

Kundetorget versjon 2.0
Kundetorget finner våre leietakere ved å gå på http://www.forsvarsbygg.no/  eller http://www.fbutleie.no/ . Den nye funksjonaliteten var operativ fra uke 26.

Benytt gjerne vårt skjema for tilbakemelding dersom du har kommentarer eller feilmeldinger. Du kan også sende en e-post til servicesenter@fbutleie.no eller ringe 815 70 445.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.