Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Idrettsparken boliger ble kåret til Årets trebyggeri

Forsvarsbygg mottok i går kveld prisen for Årets trebyggeri. Utdelingen var en del av Byggedagene som arrangeres i Oslo.

Det ble innsendt 15 forslag og juryen har festet seg spesielt ved tre prosjekter: Geilo Kulturkirke, Norges Paviljong fra Expo 2010 og Forsvarsbyggs prosjekt Idrettsparken boliger i Rena sentrum. – Det er svært gledelig at vårt prosjekt ble kåret til Årets trebyggeri, og vi håper at prosjektet kan inspirere andre og bidra til videre utvikling av bruken av heltreelementer, sier Jens Levi Moldstad, regionsjef i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg ferdigstilte i august i fjor forlegninger i massivtre, med 20 leiligheter fordelt på 6 hus i 3 og 4 etasjer. Sammen med Innovasjon Norge og bransjeprogrammet Trefylket ønsket Forsvarsbygg gjennom prosjektet å bidra til økt bruk av tre i boligbygging i Hedmark i tråd med rikspolitiske og fylkespolitiske målsetninger. Intensjonen var å gjøre byggeformen mer attraktiv og konkurransedyktig gjennom blant annet økt ferdigstillelsesgrad av heltreelementene i fabrikk.

Årets trebyggeri deles ut på Byggedagene for første gang. Bakgrunnen for dette er en økende interesse for tre som byggemateriale i bygg og konstruksjoner ut over eneboliger og småhus. De siste årene har det blitt realisert et økende antall prosjekter av ulik karakter og omfang – alt fra broer til skoler. Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og samarbeidet med Byggeindustrien/bygg.no i gjennomføringen av det praktiske arbeidet.

Hensikten med konkurransen er å oppmuntre og inspirere til videre utvikling av tre som materiale i store byggeprosjekter – gjerne i kombinasjon med andre materialer.

Prosjektet på Rena er realisert av Forsvarsbygg i samarbeid med Senter Bygg Entreprenør, et selskap i Peab-konsernet, LPO arkitektur & design og Arkitektkontoret Birger Håheim AS. Prosjektet har også fått utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge.

Byggeindustriens nettsted, bygg.no skriver følgende om Idrettsparken boliger:

"Prosjektet viser god "hverdagsarkitektur", gjør bruk massivtre på en god måte og har bidratt til å utvikle tre som byggemateriale. Prosjektet har bidratt til kompetanseutvikling for de involverte aktører på en slik måte at det er lagt et grunnlag for å realisere flere lignende prosjekter i fremtiden. Det er tatt i bruk bygningsinformasjonsmodeller, noe som har bidratt til rasjonelle prosesser i byggeprosessen fra tegning til bygging".

Det ble sendt inn 15 forslag på ulike prosjekter som var ferdigstilt i løpet av 2010.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

 • Høy arkitektonisk kvalitet
 • Passivhus/lavenergistandard
 • Innovativ og/eller spennende trebruk
 • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
 • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
 • Bidratt til leverandørutvikling

I følge bygg.no er det generelle inntrykket at det er stor spennvidde i de innsendte prosjektene, noe som viser muligheter for bruk av tre i ulke sammenhenger. Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter:

 • Geilo Kulturkirke
 • Norges Paviljong på Expo 2010
 • Idrettsparken boliger, Rena

Alle prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp.

Juryen har bestått av:

 • Jørn T. Brunsell, adm.dir., Treteknisk
 • Haakon Tronrud, konsernsjef, Tronrud Gruppen
 • Stein Stoknes, rådgiver, FutureBuilt
 • Per Helge Pedersen, adm.dir., Byggeindustrien
 • Aasmund Bunkholt, daglig leder, TreFokus

Flere priser til Forsvarsbygg
Forsvarsbygg mottok i forrige uke Murverksprisen 2011 for Forsvarets ledelsesbygg ved Akershus festning. Murverksprisen er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge, med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte. Bak prisen står Norsk Murforum og Norske Arkitekters Landsforbund.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.