Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innlandets trepris 2011

Forsvarsbygg mottok den 12.04.2011 prisen fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner under deres felles fylkesting på Gjøvik.

Innlandets trepris er opprettet av fylkestingene i Hedmark og Oppland og er et tiltak for å skape økt interesse, entusiasme og positiv fremtidstro innen skog- og tresektoren.

- Det er gledelig at vårt utviklingsprosjekt på Rena verdsettes med denne prisen, og vi håper at det kan bidra til økt bruk av massivtre i bygging på Innlandet, sa Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg.

Forvalter fellesskapets ressurser
- Vinneren av Innlandets trepris for 2011 har gjennom en ekstraordinær innsats bidratt til å legge til rette for økt bruk av tre. De har vært bevisst sin rolle som forvalter av fellesskapets ressurser, og har hatt ønske om å bidra til utvikling i samfunnet, sa fylkesordfører Audun Tron under prisoverrekkelsen. Han påpekte videre at årets vinner bidrar til bruk av tre som inspirerer andre, og at dette kan bidra til at flere heltreboliger bygges.

Kompetanseutvikling og nytenking
Prosjektet har fått følgende omtale i juryens begrunnelse:

De har bidratt til kompetanseutvikling og nytenking. Det er viktig i forhold til å realisere lignende prosjekter i fremtiden. Boligene som ble ferdigstilt i 2010 er et synlig bevis for alle om at det er mulig å bygge nytt og spennende i tre. Miljøkrav og en bevissthet rundt klimakrav har vært viktig gjennom både planlegging og gjennomføring.

På Rena har de bygget Idrettsparken boliger, som består av 6 hus i 3 og 4 etasjer, totalt 20 leiligheter. Intensjonen med prosjektet var å gjøre byggeformen mer attraktiv og konkurransedyktig gjennom ved at heltreelementer gjøres ferdig i fabrikk. I tillegg ble det lagt vekt på å legge til rette for serieproduksjon. Disse nye byggemetodene kan mange profittere på.

Både Forsvarsbygg og entreprenør Senter Bygg Entreprenør AS har hatt stor fokus på klima og miljø, gjennom at ferdigmonterte elementer gir lite byggeavfall på byggeplassen og at byggingen foregikk under store telt som ga stabile klimaforhold og gode arbeids- og bomiljø. Boligene er energimerket i klasse C. I tillegg til å bygge solide og bærekraftige boliger har god energiøkonomi og fleksibilitet i planløsningen stått sentralt i utviklingen.

Prosjekt Idrettsparken boliger har bidratt til at det er flere utviklingsretta prosjekter som er under planlegging og gjennomføring for å utnytte massivtreets ulike egenskaper blant annet med Trebasert Innovasjonsprogram i Innovasjon Norge og Sintef Byggforsk.

Kriteriene for prisen er:

  • At kandidaten representerer noe banebrytende innenfor trebransjen i vid forstand
  • At kandidaten har gjort en innsats som skaper respekt og anerkjennelse i markedet, fagmiljøet og hos folk flest
  • At kadidatens innsats representer et verdifullt bidrag i forhold til å stimulere til interesse for og anvendelse av tre, og at dette kan bidra til rekruttering inn i utdanningsinstitusjoner, bedrifter, organisasjoner med mer hvor bruken av tre står sentralt
  • At kandidaten gjennom anvendelsen av råstoffet generelt vektlegger miljøkrav i hele verdikjeden

Utvelgelsen av prismottaker
Juryen for prisen har bestått av en representant fra: Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland og Innovasjon Norge, Hedmark og Oppland.


Fotograf: Halvor Løkken, Oppland fylkeskommune
(Treprisvinnerne fra Forsvarsbygg sammen med jurymedlemmene fra de to fylkeskommunene. F.v.: Regionsjef Jens Levi Moldstad, Christian Haugen, fylkesråd i Hedmark fylkeskommune, prosjektleder Tina Kalsveen, kommunikasjonsleder Heidi Sørskog, direktør Olaf Dobloug og Audun Tron, juryleder og fylkesordfører i Oppland)

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.