Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs vei mot nullenergibygg

Tirsdag denne uken gjennomførte Forsvarsbygg sammen med ZEB (Zero Emission Building) den første av flere workshoper i forbindelse med utredning av nullenergibygg for det nye kontorbygget «Depotbygget» på Haakonsvern.

Workshopen ble holdt på Briggen ved Haakonsvern med 30 deltakere. Blant deltakerne var mye av landets ekspertise på energi i nybygg. Tilstede var ivrige og engasjerte deltagere fra følgende ZEB-partnere: NTNU, SINTEF, Forsvarsbygg, GlenDimplex, Skanska, Hydro, YIT, Protan, ByBo, Isola, samt fra den kontraherte prosjekteringsgruppen for Depotbygget som er Link Arkitektur og Multiconsult.

Bildetekst for bildet over:
Her er 21 av de 30 deltakerne på workshopen. Ni av deltakerne var dessverre reist videre til nye energiutfordringer da bildet ble tatt.

Fire grupper
Workshopen bestod av en innledende del hvor grunnlaget for bygget og kriterier for nullenergibygg ble lagt frem. Etter dette ble deltagerne delt inn i fire grupper hvor alle gruppene skulle ta frem et forslag til løsning, med tilhørende beregninger og kalkulasjoner, for et nullenergibygg. I tillegg til denne oppgaven fikk hver gruppe sitt spesielle ansvarsområde som de skulle titte nærmere på. Dette var områder som: Energiforsyningskonsept, Arkitektur/bygningskropp, Teknisk anlegg (ventilasjon og installasjoner), samt LCA og CO2 regnskap.

På slutten av dagen la hver enkelt gruppe frem sine forslag til løsninger. Det spennende her var å legge merke til at forslagene hadde mange likhetstrekk, men hver gruppe hadde sine unike smarte og kreative løsninger.

Bygg uten varmekilde
Ett eksempel var en løsning hvor bygget ikke har en eneste varmekilde! I dette tilfellet benytter en ventilasjonen til oppvarming. Løsningen ble foreslått med tungtveiende dokumentasjon i form av energiberegninger og temperaturberegninger for rommene, og kan være et alternativ til løsning.

Solceller
Ett fellestrekk var at samtlige alternativer hadde utstyrt bygget med solcelleanlegg på taket. Dette for å klare å få til et nullenergiregnskap som balanserer byggets strømforbruk med lokalt produsert elektrisitet som er ett av kravene til nullenergibygg. Videre vil bygget bli utstyrt slik at forbruk av termisk energi fra Haakonsverns fjernvarmeanlegg vil «leveres tilbake» til fjernvarmeanlegget når bygget har overskudd av varme. Konseptet med nullenergibygg er at bygget sett over ett år i sum skal bruke 0 kWh!

Flere workshoper
Frem mot sommeren skal prosjekteringsgruppen lage et forprosjekt hvor to alternativer skal vurderes. Ett hvor bygget blir energiklasse A og ett hvor bygget blir ett nullenergibygg. I denne perioden vil det bli gjennomført flere workshoper som vil fordype seg i aktuelle tema for nullenergibygg.

Depotbygget er et kontorbygg som skal romme 97 kontorplasser og som forventes å bli ca. 2200kvm. Bygget er planlagt ferdigstilt i 1.kvartal av 2015. Forsvarsbyggs prosjektleder på bygget er Lars C Pedersen ved Utvikling Vest.

Tekst: Nils Ivar Nilsen
Foto: Åsmund V. Sjursen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.