Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Renovering på Andøya flystasjon

Nye metoder på gammel rullebane

Jobben med reasfaltering av rullebanen ved den militære flyplassen på Andenes er preget av store dimensjoner og høy kompleksitet. Her er det ikke «bare» å rulle på ny asfalt.

Forsvarsbygg inviterte nylig interesserte tilbydere til konferanse og befaring på Andenes. Her presenterte prosjektleder Knut Helge Grimstad sammen med Jon Trandem og Asmus Skar fra prosjekteringsfirmaet COWI det omfattende arbeidet som skal starte til sommeren. Siden dekket på taxebaner og oppstillingsplasser også må skiftes, skal til sammen cirka 30 000 tonn asfalt fordeles på 140 000 kvadratmeter.

Flytrafikk og sikkerhet

Løse steiner har over år skapt store utfordringer for trafikken og for vedlikeholdet av rullebanen. Om vinteren blir forhøyningene i asfalten lett høvlet bort, slik at småstein og asfaltklumper løsner og spres utover rullebanen.

- Med hyppige inspeksjoner av rullebanen klarer man i dag å fjerne disse partiklene, men hvis skadene i rullebanen får fortsette å utvikle seg, vil dette kunne gå ut over flyregulariteten og i verste fall flysikkerheten. Hvis små steinpartikler blir sugd inn i jetmotorene på de store passasjerflyene fra Norwegian som trafikkerer her, kan dette skade motorene, påpeker Grimstad.

Betongdekket under asfalten på rullebanen ved Andenes flyplass ble anlagt for 60 år siden og beveger seg i takt med temperatursvingningene. Banen skal nå reasfalteres og Forsvarsbygg iverksetter tiltak for å hindre gjennomslag av betongfugene opp i asfalten. Entreprenørene må vurdere to metoder som skal løse problemene.

Entreprenøren skal først dempe/avlaste spenningen som oppstår i betongdekket når temperaturene svinger. I tilbudet som ligger ute på anbud skal entreprenørene både vurdere løsningen med å armere betongskjøtene med en armeringsduk, og han skal vurdere avspenning ved en grov oppdeling av betongplatene. Tilbudsfristen er i slutten av april, arbeidet skal ta til 1. juli i år og være avsluttet i oktober 2014.

«Paddehatter» popper opp

Asfaltdekket på rullebanen har de siste årene blitt stadig dårligere. Stein løsner fra overflata, noe som krever tett oppfølging i form av hyppige inspeksjoner av de som drifter flyplassen. Årsaken til at steinen slipper er en blæredannelse i asfaltoverflata, såkalte paddehatter, som oppstår som følge av innestengt fukt og varierende damptrykk i asfalten.

Det nederste asfaltlaget er i ferd med å smuldre opp. Kvaliteten for 40 år siden var ikke som i dag.

Kjemikaliene (ureaen) som ble brukt til av-ising av fly og rullebanen ligger nede på det gamle betongdekket og bidrar til å forsterke denne svakheten.

Betong i bunnen

Da flyplassen ble bygget i 1955, ble flere tusen betongplattinger på cirka 5 x 5 meter støpt og skjøtet sammen til en tre kilometer lang rullebane. På 1970-tallet ble det første laget med asfalt rullet ut over betongen, etter dette har rullebanen på den militære flyplassen som er hjemmebase for Orionflyene, fått ytterligere fire lag. Det siste ble lagt så sent som i 2009, men nå er det stopp. Asfalten må bort og betongfundamentet må stabiliseres slik at spenningene som oppstår ved temperaturendringer ikke skaper problemer.

- De øverste asfaltlagene kan freses opp og gjenbrukes når banen skal reasfalteres. Det eldste kan ikke gjenbrukes, sier prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg.

 

Bildetekst:
OPPSTART TIL SOMMEREN:
Byggeleder Sverre Melby, Asmus Skar og Jon Trandem fra Cowi og prosjektleder Knut Helge Grimstad inviterte nylig til anbudskonferanse i forbindelse med renoveringen av Andøya flyplass. (Foto. Arild Nordahl, Forsvarsbygg)

PADDEHATTER:
Såkalte paddehatter, som oppstår som følge av innestengt fukt og varierende damptrykk i asfalten har skapt problemer de siste årene. (Foto: Knut Helge Grimstad, Forsvarsbygg)

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.